Kabinet maakt klimaatplan bekend

Vandaag 24 april is door het kabinet het klimaatpakket bekend gemaakt. Dit aanvullende klimaatpakket bevat de maatregelen die worden genomen te voldoen aan het Urgenda vonnis om de CO2-uitstoot te verminderen. Concreet betekent dit dat in Nederland vanaf 2020, 25% minder CO2-eq mag worden uitgestoten dan in 1990. Het pakket wat vandaag in de brief naar de Tweede Kamer staat, levert volgens het kabinet 8 Mton reductie op. Samen met de reeds eerder getroffen extra maatregelen zou dat bij daadwerkelijke en tijdige uitvoering structureel tot 11 Mton kunnen leiden. Als alles lukt, dan is er nog 4 Mton te gaan.

De overheid kiest hierbij voor een combinatie van veel minder kolen en veel maatregelen uit het 54puntenplan die geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd.

Het “54puntenplan” is een pakket maatregelen dat Urgenda samen met 800 organisaties als oplossing heeft aangeboden aan het kabinet. Hiermee kiest zij niet alleen voor de goedkoopste optie (kolencentrales sluiten), maar ook voor maatregelen die zorgen voor draagvlak, een lagere energierekening, schonere lucht en meer biodiversiteit. Urgenda is blij dat in het extra pakket van vandaag ook middelen zitten die ook in deze coronacrisis kunnen helpen om meer werk te genereren voor het MKB en zelfstandigen én daarmee de economie stimuleert. Het extra pakket bevat ook maatregelen die zorgen voor een lagere energierekening, vooral ook voor huurders en mensen met minder draagkracht, die daardoor blijvend lagere energiekosten kunnen krijgen.

Lees het persbericht voor alle maatregelen en meer details. En bekijk hier de kamerbrief over uitvoering van het Urgendavonnis.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.