BOUW

Bijna alle gebouwen kunnen energieleverend worden en daarnaast gezonder en levensloopbestendig. Urgenda streeft naar gebouwen zonder aardgas die gebruik maken van duurzame energie, zoveel mogelijk opgewekt op eigen dak of terrein.

Urgenda werkt met allerlei koplopers aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. In de bestaande bouw kunnen bijna alle huizen zelf hun energie duurzaam opwekken en stoppen met het gebruik van aardgas. Ook zorginstellingen, universiteiten, fabrieken en kantoren kunnen grote stappen zetten in de richting van een energieneutrale gebouwde omgeving in 2030.

Urgenda helpt met concrete ideeën, acties, netwerk en bruikbare innovaties en werkt samen met personeel, omwonenden, directies en andere betrokkenen. Bijna een derde van alle CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de hele keten in de gebouwde omgeving, dus daar stappen zetten, leidt tot wezenlijk resultaat.

Lees ook het hoofdstuk Anders wonen in ons rapport Nederland 100% op duurzame energie in 2030

LOPENDE PROJECTEN

Energiestrijd Zorghuizen

De Energiestrijd Zorghuizen laat zien dat door een technische schouw en met inspirerende activiteiten, het mogelijk is om energie te besparen. Afgelopen winter heeft de winnaar van de Energiestrijd 2019-2020, zorghuis De Wiken te Drachten, maar liefst 18,3% minder energie verbruikt. Daarmee bespaarden ze meer dan €3.100,-. Welke besparing gaat uw zorghuis komende winter realiseren? Inschrijven kan nog tot 16 oktober.

Schooldakrevolutie

Stichting Schooldakrevolutie droomt van een toekomst waarin alle kinderen in Nederland leren op en over zonnestroom van eigen schooldak. De ANBI-stichting ontketent een landelijke revolutie en streeft naar 6.000 zonnepanelen op alle geschikte schooldaken.

ACTIELIJST

Hier is een overzicht met onze actiepunten per jaartal