De groene allianties

De Groene Allianties, een initiatief van Liander, Urgenda en VolkerWessels Vastgoed, voert samen concrete projecten uit en doet vandaag wat gisteren al had gekund. Bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, verduurzamen van mobiliteit en de werkomgeving gezonder en groener maken.

Dit project is inmiddels niet meer actief. Lees hieronder over onze activiteiten voor Groene Allianties.

Onze maatschappij staat momenteel voor grote uitdagingen op economisch en ecologisch vlak. Het is van groot belang dat we het gebruik van grondstoffen en de impact op onze leefomgeving drastisch verminderen. Dat betekent het overschakelen naar een circulaire economie waarin we uitsluitend hernieuwbare energiebronnen gebruiken en grondstofkringlopen sluiten. Om deze uitdagingen te lijf te gaan, kunnen (en moeten) we ook op lokale schaal actie ondernemen. Samenwerking en het vormen van coalities worden hierin steeds belangrijker, want door samen te werken, ontstaan er nieuwe kansen en synergie.

SAMENWERKING OP BEDRIJVENTERREINEN

Bedrijventerreinen zijn wat dat betreft een plek waar nog veel winst te behalen valt. Door de vele verschillende kenmerken en belangen van gevestigde bedrijven wordt daar vaak maar beperkt samengewerkt. Het resultaat is dan ook vaak een suboptimale verdeling van stenen, groen, (parkeer)asfalt en arbeidscapaciteit. Het combineren van functies, voorzieningen en het koppelen van behoeften kan economische, sociale en ecologische winst opleveren. Met voor iedere partij een eigen verantwoordelijkheid: de ondernemers kunnen de kansen grijpen in de duurzame markt, terwijl de overheid een heldere richting geeft en de randvoorwaarden schept.

NIEUWE KANSEN

De Groene Allianties staat voor gebiedsontwikkeling naar een duurzamere samenleving door en in samenwerking met verschillende marktpartijen en overheden. Door de krachten te bundelen en innovatief te durven zijn, creëren we vele nieuwe kansen voor de energietransitie en komt de overschakeling naar een circulaire en volhoudbare economie een stapje dichterbij. Op die manier zijn we de economische en ecologische uitdagingen van de 21e eeuw de baas.

DOEL

De Groene Allianties beoogt zowel op korte als langere termijn projecten te realiseren die:

  • Aansluiten bij de ambities en belangen van de verschillende deelnemende organisaties en bedrijven
  • Zoveel mogelijk de lokale en regionale bedrijvigheid stimuleren en bevorderen
  • Een wezenlijke duurzaamheidswinst opleveren
  • Zichtbaar en aansprekend zijn
  • Een voorbeeldfunctie vervullen op het bedrijventerrein, maar ook elders in de regio/in het land
  • Goed geëvalueerd en gecommuniceerd worden
  • Bijdragen aan bewustwording, uitstraling en klantenbinding van de ondernemingen op het bedrijventerrein
  • Bijdragen aan een sterkere lokale economie

SLUIT U NU AAN

Heeft u ook een initiatief dat u wilt koppelen aan de Groene Allianties? Laat het ons weten!