Schooldakrevolutie

Stichting Schooldakrevolutie droomt van een toekomst waarin alle kinderen in Nederland leren op en over zonnestroom van eigen schooldak. De ANBI-stichting ontketent een landelijke revolutie en streeft naar 6.000 zonnepanelen op alle geschikte schooldaken.

Zonnepanelen op de daken van alle scholen. Om schoolkinderen te betrekken bij de energietransitie, te laten leren over het belang van zonne-energie én om dankzij de zelf opgewekte duurzame energie te besparen op de energierekening. Geld dat kan worden ingezet om lesprogramma’s over duurzaamheid te bekostigen.

In juni 2018 is een motie aangenomen waarin de Tweede Kamer haar steun voor de Schooldakrevolutie bevestigde. De stichting is dankzij bemiddeling van Stichting Doen één van de tientallen nieuwe startup-leden van de NVDE.

Binnenkort verwacht de Stichting het Schooldakrevolutiefonds te lanceren. Dit stelt iedere school in staat om direct op de stroomrekening te besparen zonder zelf te investeren in zonnestroom. De Schooldakkaart van Nederland zal iedere school een gratis dakscan bieden, het ideale startpunt voor scholen om aan te sluiten bij de revolutie. Scholen worden volledig ontzorgd door samen met strategische partners de installatie van zonnepanelen en andere duurzame maatregelen te verzorgen. Ook biedt de Schooldakrevolutie samen met partners workshopmateriaal voor basis- en voortgezet onderwijs. De schooldakrevolutie op het gebied van zonnepanelen is het startpunt voor verdere verduurzaming van de schoolgebouwen.

Meer informatie is te vinden op schooldakrevolutie.nl