Schooldakrevolutie

Stichting Schooldakrevolutie droomt van een toekomst waarin alle kinderen in Nederland leren op en over zonnestroom van eigen schooldak. De ANBI-stichting is aanjager van een landelijke revolutie en streeft naar zonnepanelen op alle geschikte schooldaken.

Zonnepanelen op de daken van alle scholen. Om schoolkinderen te betrekken bij de energietransitie, te laten leren over het belang van zonne-energie én om dankzij de zelf opgewekte duurzame energie te besparen op de energierekening. Het geld dat hierbij wordt bespaard kan direct terugvloeien in het onderwijs. 

De stichting is sinds 2016 de onafhankelijke aanjager van deze zonnige revolutie, brengt daarvoor partijen bijeen en moedigt scholen aan om de energietransitie te versnellen. Schooldakrevolutie neemt drempels weg naar de realisatie van zonnedaken en neemt schoolbesturen actief werk uit handen. Deze stichting wordt ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verschillende provincies en gemeenten.

Stichting Schooldakrevolutie biedt schoolbesturen kosteloos en onafhankelijk advies over verduurzaming. Tegelijkertijd zorgen onze (vrijwillige) regio-ambassadeurs voor een goede samenwerking tussen schoolbesturen en gemeenten. Op de schooldakkaart kan iedereen kijken hoe ver welke school is met zonnepanelen. Voor scholen met geschikte maar nog lege daken is een dakscan beschikbaar die inzicht biedt in de dakpotentie; het aantal zonnepanelen dat op het dak past, de verwachte stroomopbrengst, CO2-reductie, benodigde investering en terugverdientijd. De stichting biedt ook toegang tot de Scholen Energiebespaarlening. Dit is een speciale lening die verduurzaming van scholen in het basis-, voorgezet- en speciaal onderwijs toegankelijk en betaalbaar maakt. Ook enthousiasmeert Schooldakrevolutie via een workshopportaal docenten om in de klas aan de slag te gaan met de thema’s zonne-energie, schone energie, de energietransitie en klimaatverandering.

Meer informatie is te vinden op schooldakrevolutie.nl