Mededeling : Urgenda is NIET tegen wind op land

Veel media kopten afgelopen week “Klimaatorganisatie Urgenda: stop bouw windmolens op het land”. Dit naar aanleiding van een artikel in de Telegraaf. Onze directeur Marjan Minnesma heeft deze week vragen van de Telegraaf beantwoord met betrekking tot het Twentse windpark De Lutte. De vragen hadden betrekking op de regionale energie strategieën (RES’en) en niet op hoeveel duurzame energie er de komende 30 jaar nodig is voor energie en materialen. De 30 RES’en hebben tot doel om 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 te realiseren. De opgave was 35 TWh grootschalig wind en zon in 2030. Voor het energiesysteem is het goed als er een balans is tussen energie uit zonne- en uit windenergie. Er is al heel veel bijgeplaatst de afgelopen jaren. De reeds geplaatste windturbines op land, plus de turbines die al een SDE-subsidie hebben gehad (waar doorgaans zeker 80% ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt) leveren samen ruim 21 TWh duurzame stroom. Voor het doel van 49% minder uitstoot in 2030 lijkt dat al voldoende. Daarmee hebben we niet willen zeggen dat we klaar zijn. We hebben wel een voorkeur uitgesproken voor coöperatieve windturbines, waarbij de winsten doorgaans terug vloeien naar de gemeenschap (en waar vaak nieuwe projecten mee ondernomen worden). Ook is daar doorgaans meer draagvlak. Dat wil niet zeggen dat iedereen er mee eens is, 100% draagvlak is een illusie, maar er is vaak langer en beter aan de voorkant van een project met omwonenden gepraat, zodat mensen niet overvallen worden. Als men dan ook nog mee kan profiteren van een project, dan leidt dat tot meer instemming.

Helaas is door (de kop van) dit artikel een beeld ontstaan dat Urgenda een tegenstander van windturbines op land zou zijn. Dit klopt uiteraard niet. Urgenda ijvert al meer dan 10 jaar voor veel meer zon- en windenergie, zowel op land als op zee. Daarnaast is er ook veel meer energiebesparing nodig, ook daar heeft Urgenda veel projecten in gedaan en veel ideeën voor aangedragen (zie o.a. het 54-puntenplan en de daarop gebaseerde projecten).

Er zal in de balans tussen wind op land en wind op zee wel veel meer wind op zee komen dan wind op land. Afhankelijk van het scenario en de aanpak die je voorstaat, zijn we wat betreft wind op land al een heel eind op streek. In onderstaande tabel van TNO (whitepaper, “Een klimaatneutraal energiesysteem voor Nederland”, 2022) zie je een aantal van die scenario’s. Urgenda heeft sinds 2012 ook zo’n scenario gemaakt met behulp van Quintel en Kalavasta en in dat scenario is de 21 TWh zoals hierboven beschreven al 80% van de benodigde wind op land. Dat scenario wordt komend jaar weer aangepast aan de laatste inzichten. Alle suggesties zijn welkom.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.