OVER ONZE VISIES

We kunnen veel sneller omschakelen naar een duurzame energievoorziening dan we denken. Die snelheid is noodzakelijk én levert ons veel voordelen op. Met ambitieuze doelen die we actief najagen, kan veel veranderkracht uit de maatschappij loskomen en bouwen we aan de economie van de toekomst.

Urgenda heeft diverse visies en actieplannen ontwikkeld voor een snelle omschakeling naar een duurzame energievoorziening. Daar komen zeker allerlei vormen van (technische) innovaties aan te pas, maar óók een andere mentaliteit. We gaan andere waarden voorop zetten, zelf aan de slag en geven samen onze leefwereld vorm.

Het gaat daarbij om keuzes voor een toekomst op deze ene aardbol, waarbij we ook voor de volgende generaties nog voldoende grondstoffen overlaten op een prettig leefbare aarde. Het gaat over bouwen aan een nieuwe economie, waarin welzijn belangrijker is dan welvaart. Een economie waar we een rijkere invulling weten te geven aan ‘groei’ dan louter een plat ‘steeds meer’. Waar we telkens een waarachtig antwoord proberen te geven op de vraag waar het ons nu uiteindelijk om gaat.

Duidelijke visie met actieplan en berekeningen

Urgenda zet o.a. in haar Visie en Agenda voor 2030 en haar Duurzame Troonredes uiteen hoe een duurzaam Nederland eruit kan zien en hoe we dit, met behulp van concrete acties kunnen bereiken. Urgenda baseert zich op de laatste wetenschappelijke kennis en stelt haar visie en actieplan regelmatig bij.