VISIE FRYSLÂN 2040

Op initiatief van Urgenda kwam een koplopersgroep uit diverse domeinen bijeen met de intentie Friesland sneller duurzaam te maken. De visie die hier uit voort is gekomen dient ter inspiratie van velen en is een aanzet tot actie, om dromen daadwerkelijk te gaan realiseren.

visieDe groep koplopers, die onder begeleiding van Urgenda de visie Fan de Minsken en de Grûn voor Fryslân hebben gemaakt, zijn gestart met de ‘Kooperaasje Fryslân 2040’.

Bij de start in januari 2012 waren zo’n 140 mensen en organisaties aanwezig en er komen steeds meer deelnemers bij. Deze coöperatie wil de visie omzetten in concrete projecten en acties en alle bestaande initiatieven zichtbaar maken. Door elkaar te helpen en te inspireren hopen alle deelnemers Fryslan samen sneller duurzaam te maken.

FRYSLÂN 2040

De visie en de powerpointpresentatie van de aftrapbijeenkomst van 18 januari 2012 kunnen hiernaast gedownload worden.