Platform

Het platform bestaat uit friskijkers en dwarsdenkers uit het bedrijfsleven, kennis- instellingen, maatschappelijke organisaties, media en overheid. De leden zitten op persoonlijke titel in het platform en zijn koplopers die hun nek uit willen steken om Nederland samen sneller duurzaam te maken.

Louise Vet
Emeritus hoogleraar evolutionaire ecologie
"Integrale duurzaamheid gaat verder dan een energietransitie. Het vereist een geheel andere economie die niet conflicteert met de huishouding van de natuur maar daar juist onderdeel van is. Hoe dat moet? 3,8 miljard jaar R&D op deze planeet leert ons de principes: grondstoffen behouden door kringlopen te sluiten, de zon gebruiken als primaire bron van energie en continuïteit en flexibiliteit creëren door diversiteit. Laten we dankbaar gebruik maken van deze wijsheid."
Pier Vellinga
Emeritus hoogleraar klimaatverandering en maatschappelijke implicaties
"Het kan zoveel beter: ons gebruik van energie en grondstoffen en ons omgaan met de natuur. Urgenda verbindt en versterkt mensen die dat samen willen laten zien. We ontwikkelen voorbeelden en promoten de resultaten van hoe een circulaire economie, duurzame energie, nieuwe vormen van samenwerking en een beter omgaan met onze omgeving bijdragen aan een betere toekomst."
Jan Rotmans
Hoogleraar transitiekunde
"Er zal in Nederland de komende 50 jaar meer veranderen dan de afgelopen 500 jaar. We gaan anders wonen, werken, eten, recreëren en reizen"
Ad van Wijk
Emeritus hoogleraar Future Energy Systems TU Delft
"Een duurzame energievoorziening voor iedereen!"
Maarten Steinbuch
Hoogleraar TU/e Control Systems Technology
"Vanaf 2025 zou iedereen met zero emissie moeten rijden of gereden worden."
Thomas Rau
Directeur RAU Architecten en Turntoo, boardmember Madaster
“Ons zijn is tijdelijk; de gevolgen zijn permanent.”
Peter Bakker
Voorzitter World Business Council for Sustainable Development
"Als het 5 voor 12 was toen Al Gore zijn film lanceerde, hoe laat is het nu dan? De urgentie is helder; laten we actie ondernemen."
Peter Molengraaf
Voorzitter Raad van toezicht GreenFlux en Natuur & Milieu
“We staan aan de vooravond van een energie-revolutie die ook in onze directe leefomgeving grote veranderingen teweeg zal brengen. Consumenten worden tevens producenten van schone energie. Voor zichzelf, voor de buren, voor een duurzame samenleving. Wij ondersteunen die ontwikkeling met intelligente infrastructuur voor (groen) gas en elektriciteit.”
Meiny Prins
CEO Priva
"We hebben met elkaar een serieus probleem als we denken dat we de wereldwijde uitdagingen op het gebied van water, energie, voedsel en een groeiende wereldbevolking kunnen aangaan met de oplossingen van de ‘oude’ economie. We kunnen alleen overleven door een duurzame, circulaire economie te bouwen, gebaseerd op groene en schone technologieën. Met het Sustainable Urban Delta-concept laten we zien dat we daarvoor al zo veel in huis hebben!”
Ruud Koornstra
CEO Tendris en Energiecommissaris
"Laten we aan de slag gaan. De oplossingen zijn beschikbaar, we moeten het willen en het samen uitvoeren. We hebben geen hardware probleem, we hebben een software probleem."
Jeroen de Haas
Voormalig CEO Eneco
"Duurzaam ondernemen betekent veel meer dan alleen investeren in windparken en zuinige centrales. Bij de gebruiker is veel te halen: isoleren van huizen, nieuwe ketels, verwarming door warmtepompen, aansluiten op het warmtenet."
Helga van Leur
Klimaatambassadeur
"Duurzaamheid is niet alleen groen. Het heeft alle kleuren van de regenboog! Geel van de zon, blauw van het water, rood van de natuurlijke warmtebronnen, groen van de natuur, etc. Het gaat om hoe je de beschikbare elementen van onze kwetsbare aarde met zijn vele bewoners en gevarieerde economieën benut. Je moet in de breedte denken. Het is eigenlijk een 'way of life'. Juist die kleurrijkheid van duurzaamheid biedt ongelooflijk veel kansen. Laat je elke dag weer inspireren."
Maurits Groen
Directeur mauritsgroen mgmc
"We weten het en we kunnen het. We weten waar we aan toe zijn: zonder acute en drastische actie loopt de klimaatverandering onontkoombaar en katastrofaal uit de hand. En we kunnen besluiten alle kennis en middelen die we inmiddels hebben ontwikkeld in te zetten om dat te voorkomen en om een duurzaam leefbare en rechtvaardige wereld te scheppen. Gaan we dat doen? Het antwoord op die vraag begint ook bij jou. Kijk vandaag in je spiegel. Wat wil je tegen je kinderen kunnen zeggen; vandaag, en over tien, twintig, dertig jaar?"
Annemieke Nijhof
Algemeen directeur Deltares
"Ik ben onverminderd enthousiast over de bijdrage die ingenieursbureaus leveren aan het realiseren van een duurzame ontwikkeling van onze samenleving. Door energie uit afvalwater te halen, duurzame vormen van mobiliteit te bedenken en productiekringlopen van bedrijven te sluiten dragen zij bij aan het sneller duurzaam maken van onze samenleving. Duurzaamheid zit in de genen, ook bij mij."
Paul Bos
Initiatiefnemer Boerbos en de grondgedachte
"De natuur hier op de boerderij inspireert mij elke dag weer hoe duurzaamheid er uit kan zien. De kringloop in de natuur laat zien dat je niets hoeft te verspillen, dat het afval de groei stimuleert, en dat als je meewerkt met de wetten van de natuur,je daar moeiteloos een oogst uit mag halen."
Pieter van der Gaag
Eigenaar Niet Onverschilig
“A different world is not made by indifferent people”, zegt Henry David Thoreau. De mens heeft eigenhandig een nieuw en instabiel geologisch tijdperk ingeluid: de Antropoceen. Door onze afbraak van onze natuurlijke leefomgeving wordt ons bestaan onzeker. De duurzame toekomst (een pleonasme) die wij nodig hebben wordt nu gemaakt door honderden winkeliers, ondernemers, en zelfs steeds vaker grote bedrijven die ons de keus geven om niet onverschillig in onze behoeften te voorzien. Niet Onverschillig helpt organisaties de toekomst te omarmen."
Anne-Marie Rakhorst
Ondernemer, publicist en eigenaar van Duurzaamheid.nl
"Initiatieven als de Dag van de Duurzaamheid laten zien hoe Nederland zijn expertise en innovatief vermogen kan combineren met daadkracht. Dit is een gouden combinatie die we moeten koesteren. Laten we van duurzaamheid hét exportproduct van Nederland maken. Zo leidt duurzaamheid tot winst. Meervoudige winst zelfs: voor mens, milieu en economie."
Remco Timmer
Design manager, Philips Design
Ingrid Zeegers
Strateeg bij Praktijk- en Innovatiecentrum Circulaire Economie PRICE
"In wat voor wereld willen we leven? We hebben alle ideeën, kennis, technologie inmiddels tot onze beschikking om de wereld, haar economieën en industrieën en het dagelijkse leven duurzaam vorm te geven. Wat nog alleen nog nodig is, is de moed, het iets verder doordenken van onze keuzes en doorzettingsvermogen om het mogelijk te maken. Dat kunnen we toch?"
Natasja van den Berg
Partner Tertium, dagvoorzitter en expert duurzaamheid
"Ik ben er heilig van overtuigd dat we op weg zijn naar fossiele brandstof vrije samenleving, een transitie die zijn weerga niet kent. Fantastisch om te zien hoeveel mensen meedoen aan de zoektocht naar hoe die samenleving eruit gaat zien en inspirerende voorbeelden tonen. Mooi om deel te zijn van deze beweging vol praktisch idealisten!"
Max Christern
Journalist, presentator, dagvoorzitter en schrijver
"Om duurzaamheid van veel woorden naar nog veel meer daden te helpen, is verbinden cruciaal. De Dag van de Duurzaamheid doet dat en brengt mensen en ideeën samen, die door ze te verbinden sterker worden. Daarom een ode aan de Urgenda, de initiatoren van deze duurzaamste dag van het jaar. En op naar veel inspirerende, duurzame projecten zodat we in de toekomst geen dag als deze meer nodig hebben omdat alle dagen van het jaar dan duurzaam zijn."
Pieter Hilhorst
Publicist en oprichter Goede Gieren Fonds
"Noodzakelijker kunnen we de verandering niet maken, wel makkelijker. Door een systeem dat kortzichtigheid beloont om te bouwen naar een systeem dat duurzaamheid bevordert"
Frans Stokman
Professor Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology, Universiteit Groningen
Willem Lageweg
Kwartiermaker transitiecoalitie voedsel
"Er wordt al jaren gewerkt aan een duurzame en inclusieve economie. Ik heb veel waardering voor iedereen die daarin stappen heeft gezet. De urgentie is echter gigantisch dus de ambities en de impact moeten fors omhoog. Koplopers wijzen ons de weg. Zij moeten maximaal worden gefaciliteerd en door ons allemaal worden ondersteund om te kunnen versnellen en op te schalen. En partijen met ‘fossiel’ gedrag moeten de volle mep gaan betalen voor alle maatschappelijke kosten die zij veroorzaken."
Ed Nijpels
SER-kroonlid
Jaap Dirkmaat
Voorzitter Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
"We zijn druk doende ons ruimteschip onklaar te maken. Al het gedrag van soorten op aarde is gericht op het overleven van de soort. Bij de mens ontbreekt dit kennelijk. Op de burger wachten is risicovol. De overheid is vrijgesteld om te regeren. Bij haar ligt het voortouw."