Meer biodiverse akkers en minder mest dankzij korting

Campagne 1001ha landelijk van start voor akkerbouwers

Vanaf vandaag kunnen akkerbouwers in het hele land flinke korting krijgen op soortenrijke groenbemestermengsels. Groenbemesters of vanggewassen worden na de oogst ingezaaid om de bodem te beschermen tegen zon, regen en wind. Groenbemestermengsels met vlinderbloemigen zijn duurder in aanschaf, maar leggen stikstof vast waardoor kunstmest en CO2 kan worden bespaard en de biodiversiteit toeneemt. Na de succesvolle actie 1001ha kruidenrijk grasland waar al 1.000 melkveehouders gezamenlijk 4.000 hectare hebben ingezaaid, gaat Urgenda nu samen met LTO ook akkerbouwers helpen met verduurzamen. Het actiemechanisme is simpel: door crowdfunding krijgen boeren korting op duurdere mengsels die beter zijn voor biodiversiteit en klimaat. Provincie Limburg en de donateurs van Urgenda zorgen voor de eerste 1.000 hectare korting.

Laagdrempelige hulp vanuit de maatschappij

In 2020 starten LTO Nederland en Urgenda de actie 1001ha voor melkveehouders. Iedereen wil wat van boeren, maar subsidies zijn ingewikkeld en komen vaak bij adviseurs terecht. 1001ha zorgt voor directe hulp aan de boer, zonder ingewikkeld papierwerk maar met concreet resultaat. De boeren waarderen de laagdrempelige en concrete hulp en velen van hen gaan anders naar hun land kijken: minder input met dezelfde output, dat hebben velen van hen niet geleerd op school. 77% van de boeren wil na het eerste experiment verder met kruidenrijk.

Doorstart na succesvolle Zeeuwse pilot

In de zomer van 2022 hebben ZLTO en Urgenda het idee opgepakt om de succesvolle actie 1001ha Kruidenrijk Grasland uit te breiden met een kortingsactie voor Soortenrijke Groenbemestermengsels voor akkerbouwers. Dankzij een bijdrage van de Provincie Zeeland konden we van start met een pilot. 40 Zeeuwse akkerbouwers kregen ongeveer 50% korting op ieder vijf hectare biodiverse mengsels van zaadleverancier DSV. De mengsels waren binnen 1,5 week uitverkocht en de resultaten uit enquête bleken erg positief: 20% minder kunstmest gebruik in de vervolgteelt, en 24% minder dierlijke mestgift. Ook is de ondergrondse en bovengrondse biodiversiteit verbeterd, en draagt het mengsel bij aan een gezondere bodem en betere waterberging. Voor 1 op de 3 boeren was dit het eerste experiment met een soortenrijk mengsel en geen van deze boeren is ontevreden. 71% wil zeker door met soortenrijke mengsels met vlinderbloemigen, en 29% kijkt het nog even aan.

Opstap naar NKG en meer akkervogels

Vandaag schaalt de campagne 1001ha Soortenrijke Groenbemesters landelijk op. Akkerbouwers krijgen zo’n 40% korting op ieder 5 hectare biodivers zaaigoed. Ze kunnen kiezen uit 8 mengsels – 4 biologisch en 4 gangbaar – van twee leveranciers: DSV zaden of Zaadhandel Neutkens. De mengsels zijn geschikt om tot maart te laten staan en om vervolgens de grond minder zwaar te bewerken (NKG, niet ploegen). Tijdens het gehele traject krijgen zij begeleiding van Urgenda, (Z)LTO en de zaadleveranciers, die de akkerbouwer gezamenlijk helpen met duurzame stappen. Ook gaan de partijen gezamenlijk kijken of ze meer ruimte kunnen creëren voor akkervogels.

  • Akkerbouwers kunnen hier bestellen
  • Consumenten en organisaties kunnen hier doneren
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.