Duurzom

We willen bijdragen aan een samenleving en een planeet die ook voor onze kinderen en kleinkinderen minimaal zo goed leefbaar is als voor ons. Daarom is Duurzom opgezet: de Duurzame Ontwikkelingsmaatschappij.

Duurzom wil de duurzaamheid van het bedrijfsleven ontwikkelen door ondernemers een duidelijker positie te geven in de markt, te ondersteunen bij het opzetten van een duurzame agenda en zijn agendapunten te realiseren samen met gelijkgestemden. Het gaat daarbij om mensen die duurzaamheid vanzelfsprekend vinden en dit willen delen met de omgeving en borgen in de organisatie.

Wij geloven dat duurzame ondernemers de continuïteit van een gezond milieu en de samenleving het beste kunnen waarborgen. Samenwerking en vertrouwen zal daarbij een grote rol spelen. De coöperatievorm zal meer en meer worden gebruikt om samen en op efficiënte wijze doelen te bereiken.

SAMENWERKING EN VERTROUWEN

Er liggen kansen voor een duurzame economie, omdat deze rendeert. In deze economie worden materialen op slimme wijze (her)gebruikt en kringlopen gesloten. De mens is hierbij van onschatbare waarde, want hij levert de kennis. In een duurzame economie worden de capaciteiten van medewerkers optimaal benut. Wij vinden winst maken een middel om de continuïteit en de welvaart op lange termijn te kunnen waarborgen, maar Return on Involvement wordt minstens zo belangrijk als Return on Investment.

Video’s 2x