Bos en natuur

Ruimte zoeken voor nieuwe natuur om CO uit de lucht te halen én de biodiversiteit te vergroten. Dat is het uitgangspunt van het nieuwe initiatief van Urgenda.

Om klimaatverandering tegen te gaan, hebben we meer bos nodig. Bossen leggen veel CO vast in de bomen en bodem. Ze zijn een thuis voor vele zoogdieren, vogels en insecten en zorgen voor verkoeling. Maar ook andere natuur is belangrijk: in de bebouwde kom, op onze daken en langs bermen is veel ruimte voor meer natuur.

MEER BOMEN NU

Als we meer gebruik maken van de kracht van de natuur, kunnen we Nederland gratis vergroenen. Om te laten zien dat het kan, deelde Urgenda met de campagne Meer Bomen Nu  190.000 appel- en perenbomen, 60.000 heesters en 250.000 zaailingen uit natuurgebieden gratis uit.

Meer Bomen Nu is een campagne van Urgenda, opgezet met behulp van Caring Farmers en MEERGroen, maar inmiddels ook ondersteund door provincies, het ministerie van LNV en vele andere partners.

Boeren en burgers staan voor het gratis plantgoed in de rij en in de winter van ’21/’22 gaan wij één miljoen bomen en struiken verplanten. De Meer Bomen Nu methode is goedkoper dan andere manieren van bos of bomen planten omdat we gebruik maken van de exponentiële kracht van de natuur en de gezamenlijke aanpak met vele vrijwilligers. Een aanpak die overal kan worden gekopieerd en opgeschaald. Mee helpen? Ga naar www.meerbomen.nu

Lees meer in het Meer Bomen Nu Magazine, en lees ook hoe deze campagne ook internationaal aandacht krijgt in The Guardian of World Economic Forum.

54PUNTENPLAN

Urgenda presenteert in het 54puntenplan haar ideeën en samen met ruim 800 organisaties een uitgestoken hand om te helpen. Enkele maatregelen gaan over meer natuur en biodiversiteit:

 • Maatregel 7, Duurzaam Bosbeheer – besparing 0,2 Mton CO
 • Maatregel 10, Groene daken – besparing 0,1 Mton CO
 • Maatregel 12, Versneld vernatten veenweiden – besparing 0,1 Mton CO
 • Maatregel 35, Bomen, bossen en bermen – besparing 0,1 Mton CO
 • Maatregel 49, Groen en gezond wonen – besparing 0,1 Mton CO

BOOMPLANTACTIE

Samen met boerenorganisatie Caring Farmers en stichting Meergroen heeft Urgenda in maart 2020 zo’n 50.000 bomen geplant op boerenerven voor CO-opslag en meer biodiversiteit. In plantseizoen 2020/2021 willen de drie organisaties flink opschalen naar minimaal 300.000 bomen of meer. Lees meer. Deze actie past in maatregel 35: meer bossen, bomen en groene bermen.

BOSSENSTRATEGIE

In navolging van maatregel 7 en landelijke burgerprotesten tegen kap van bomen, kondigde de minister een nieuwe bossenstrategie aan.

Urgenda stuurde op 17 september 2019 een brief aan minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten met de vraag om in de bossenstrategie Staatsbosbeheer twee taken te prioriteren en hen daarvoor ruim budget te geven: het beschermen én uitbreiden van het bosareaal om zo maximaal de opgeslagen koolstofvoorraad te beschermen en biodiversiteit te laten floreren. Op 19 februari stuurden wij een reactie op de concept Bossenstrategie met complimenten voor de eerste opzet, maar met de vraag om de bodem beter te beschermen en een pas op de plaats te maken met grootschalige kapplannen voor nieuwe natuur tot de bossentrategie gereed is en de stikstofdepositie in Nederland is verminderd. Op 8 mei 2021 stuurden wij nog een brief om de Kamer te vragen om kapvlaktes helemaal te weren uit regulier bosbeheer.

Op 7 mei tijdens de Regiotour door Gelderland, organiseerde Urgenda een avonddebat over duurzaam bosbeheer. De experts zijn het over twee dingen roerend eens: oude dode bomen zijn van levensbelang en we hebben veel meer bos nodig. Lees het verslag van de avond.

Regiotour biodiversiteit door Gelderland

In mei 2019 gaat Urgenda op regiotour door Gelderland, met het thema biodiversiteit.  Tijdens de tour worden mooie voorbeelden bezocht: van biodynamische boeren. Behalve aandacht voor bosbeheer, duurzaam boeren, insectvriendelijk maaien, groene daken, onttegelen en natuurvriendelijk waterbeheer,  is er aandacht voor bomen in de vorm van de Gelderse BosBattle. Deze wordt na een inspirerende avond waarop 13 gemeenten, burgers en organisaties mooie plannen presenteren om nieuwe natuur te creëren, gewonnen door Stichting Voedselbosbouw Nederland.

Het was een hoopvolle en inspirerende avond. De jury bestaande uit prof. Louise Vet, prof. Hans de Kroon, prof. Pier Vellinga, Jaap Dirkmaat directeur Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en directeur Lena Euwens van Trees for All  kozen voor de ambitieuze plannen van de Stichting Voedselbosbouw. De ambitie van Voedselbosbouw is minimaal 150 hectare voedselbos op landbouwgronden in Nederland in de komende vijf jaar. Het Gelderse Tree Centre Opheusden leverde de prijs voor de Bos Battle: 15 bomen van 15 jaar oud. Lees meer.

Dit waren alle plannen op de Bos Battle avond:

 • Gemeente Scherpenzeel gaat op 6 plekken in totaal 2 hectare aan bijenlinten aanbrengen – ‘blije mensen, blije bijen’.
 • Energie coöperatie Betuwewind: nieuw coöperatief voedselbos 5-20 hectare.
 • Klimaatbosjes – Wilma Kraaij, van biologisch tuinbouwbedrijf Klein Broekhuizen start klimaatbosje met crowdfunding per boom van omgeving: “iedereen met een klein beetje land, zou dit kunnen doen”.
 • Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB) wil van de stenen woestijnen die onze bedrijventerreinen zijn, klimaatbestendige groene bedrijventerreinen maken. Eerste entrees vergroend, nu hulp nodig voor de volgende stappen.
 • Freek Dijkstra maakt pellets van herfstbladeren. Alle biomassa blijft in het bos, maar al die bladeren die door gemeenten worden geruimd van straat in de herfst zouden genoeg warmte kunnen leveren voor 500.000 huishoudens.
 • Gemeente Berkelland vordert bermen terug van boeren en laat hen onterecht verwijderde hagen en bomen terug planten. Potentieel 150-200 hectare nieuwe natuur en een mooi voorbeeld voor andere gemeenten. Kijk de video.
 • Rutger van Boetzelaer beheert met zijn familie een landgoed van 60 hectare en gaat een fruitbomen, bomenrijen, houtwallen en struiken planten.
 • Operatie Steenbreek: steen eruit, plant erin. In Nijmegen is al veel bereikt.
 • Gemeente Bronckhorst – maakt gronden vrij in het Nationaal Landschap De Graafschap voor het planten van bomen ter compensatie van de CO.
 • Directeur Rutger-Jan Pessers van Engie: start proef zonnepanelen over fruitteelt, de eerste in Nederland.
 • Rooftop Revolution wil het werkgebied uitbreiden naar Nijmegen, samen met Nando Habraken, inwoner van Nijmegen.
 • Stichting Voedselbosbouw, Mark Buiter & Fransjan de Waard: voedselbossen zijn op dit moment dé perfecte manier om CO op te slaan op landbouwgrond en biodiversiteit terug te krijgen.
 • Max Bugter, beheerder van landgoed Diepenelzen in Winterswijk, wil 1 hectare landbouwgrond bebossen.

Videoverslag Bos Battle avond

Landbouw & biodiversiteit

Contact en aanmelden