Organisatie

Bij Urgenda werken zo’n vijftien mensen in het kernteam. Urgenda heeft een netwerk van regiospinners in het land en werkt als een netwerkorganisatie samen met veel partners en andere friskijkers en dwarsdenkers.

Op kantoor in Zaandam, maar ook veel op locatie in bijvoorbeeld Friesland of op de Waddeneilanden, werkt het kernteam van Urgenda aan allerlei projecten en aan het bouwen van de duurzaamheidsbeweging.

mr. drs. Marjan Minnesma MBA
directeur
"We weten wat er moet gebeuren. Laten we samen aan de slag gaan en anderen meesleuren in ons onstuitbaar enthousiasme."
Dennis van Berkel
klimaatjurist | strategisch adviseur Climate Litigation Network
"Het recht inzetten voor de bescherming van huidige en toekomstige generaties tegen de gevolgen van klimaatverandering – dat is mijn visie en dat is waar ik met Urgenda vol voor ga."
Hanneke van Ormondt
landbouw en biodiversiteit
"Als ecoloog zie ik heel goed hoe ons gedrag het klimaat verandert. Iedere dag maken we met onze portemonnee en bord keuzes die invloed hebben op onze leefomgeving, de natuur en de dieren daarin. Urgenda maakt mensen daar op een positieve manier van bewust."
Gijs van Wijk
expert gebouwde omgeving en techniek
“Genoeg goede voornemens, nu gaan we echt wat doen! Je huis energieneutraal maken, is nu al haalbaar en betaalbaar. Daarnaast blijf op zoek naar nog betere oplossingen, bijvoorbeeld voor opslag van warmte en elektriciteit!”
Antoine Maartens
projectleider duurzame wadden
'Werken in het Waddengebied is voor mij telkens een soort thuiskomen. Ik heb ooit op Vlieland leren fietsen en later zeilde ik van west naar oost in open boten op de Waddenzee waar ik de kracht van de getijden ervoer. Ik woon in Edam in een gasvrije woning, vlieg niet, rij elektrisch, bankier bij Triodos, draag kleding van hennep en vlas maar eet helaas nog steeds te veel vlees. En zo blijft er altijd wat om naar te streven.'
Marga Witteman
campagne Meer Bomen Nu
"Niet afwachten, maar doen. Tijdens mijn studies over agricultuur, waterbeheer en conflict zag ik hoe onze keuzes, ons grondstoffengebruik, invloed heeft zowel binnen als buiten onze landsgrenzen. Ik zag het beslag dat wij leggen op kwetsbare natuurgronden elders en hoe urgent het is te veranderen. Bij Urgenda steken we hand in eigen boezem, en gaan aan de slag!"
Tsjeard Hofstra
speciale projecten / aanjager duurzame mobiliteit Circulair Friesland
"Verduurzamen door te doen, laten zien dat het kan! Voor Urgenda werk ik aan diverse projecten om de energietransitie te versnellen. In 2017/2018 ben ik als projectleider bij de Elfwegentocht betrokken geweest, twee weken reizen zonder fossiele brandstoffen. Daarnaast ben ik ook actief als aanjager duurzame mobiliteit bij Vereniging Circulair Friesland. In alle projecten houd ik er van om het tempo er in te houden, we hebben namelijk haast!"
Martijn Scheutjens
Hoofd communicatie, persvoorlichting
“Het kan, als je maar wilt! Dit motto van Urgenda is me uit het hart gegrepen. We zitten met z’n allen vast op een planeet die we in hoog tempo onleefbaar maken. Ik wil mensen in beweging krijgen, dat duwtje geven om hun gedrag te veranderen. Want: de planeet leefbaar houden? Het kán! Als je maar wilt.”
Marja Cottaar
hoofd administratie
"Inmiddels ben ik al bijna 30 jaar werkzaam in de duurzaamheidswereld. Urgenda en ThuisBaas laten zien dat 100% fossielvrij echt kan. Eindelijk komt er schot in. Mooi om deel uit te maken van twee van de organisaties die daar het voortouw in nemen."
Martijn de Kruijf
Beeldmaker voor de toekomst
Met mijn marketing achtergrond maak ik relevante en waardevolle content visueel. En met liefde en passie probeer ik het verschil te maken voor duurzame doelstellingen en projecten om mijn steentje bij te dragen aan een leefbare toekomst voor iedereen.
Carolien Litver
Officemanager
Bij Urgenda ondersteun ik een divers team bij verschillende projecten. Zij komen stuk voor stuk met onderbouwde, mooie oplossingen, voor een betere leefomgeving voor mens en natuur. Dat inspireert en motiveert enorm om er samen de schouders onder te zetten.
Mandy van Veen
Communicatie
Hoewel ik mij ervan bewust ben dat dit het moment is om verandering in gang te zetten, weet ik soms niet waar te beginnen. Zoveel dingen die je kunt doen om je in te zetten voor een leefbaar klimaat en waar focus je je dan als eerste op? Stap voor stap probeer ik mijn bijdrage te vergroten. In mijn werk probeer ik anderen te bewegen hetzelfde te doen, ze een handvat te bieden om een steentje bij te dragen. Je staat er niet alleen voor, we doen dit samen: samen sneller duurzaam!
Ilse van den Dungen
Communicatie
“Tijdens mijn afstuderen kreeg ik de ruimte om na te denken wat ik echt belangrijk vind en waar ik me voor in wil zetten. Al snel realiseerde ik me dat alleen als we de wereld duurzamer maken, we überhaupt kunnen praten over een toekomst. De praktische instelling van Urgenda past bij me, omdat je daadwerkelijk verandering kan brengen. Daarnaast zie ik het als een hartstikke leuke uitdaging om duurzaamheid de norm te maken! Het kan als je het wilt!”.
Godelieve Franssen
Projectmedewerker
Werken bij Urgenda betekent voor mij: pragmatisme en daadkracht. Niet een zoveelste rapport schrijven, maar de bestaande kennis inzetten voor het ontwikkelen en het implementeren van bruikbare toepassingen en maatregelen die daadwerkelijk bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen. Hoog tijd om te doen wat nodig is!
Noor van den Berg
communicatie
''Ik besef heel goed dat mijn generatie de eerste is die echt serieus de gevolgen van ingrijpende klimaatverandering gaat ondervinden, en tegelijkertijd de laatste is die er nog iets aan kan doen voordat kritische ‘tipping points’ bereikt worden. Met het communicatieteam proberen we mensen te doordringen van de ernst en urgentie van het klimaatprobleem, en ze tegelijkertijd te laten zien dat het wél kan. Met een crisisaanpak en een enorme versnelling kunnen we onze planeet leefbaar houden, voor onszelf, maar ook voor iedereen die nog na ons komt.''
John van Dam
senior technisch adviseur
Bij ThuisBaas/Urgenda zet ik mijn jarenlange ervaring in als technisch adviseur. Sinds 1979 ben ik actief in de zonne-energie sector. Aanvankelijk met productontwikkeling en productie van zonneboilers en later ook actief in zon PV en warmtepompen onder de naam ZEN. Altijd met veel energie mijn eigen bedrijf gerund. De techniek heeft me altijd het meest geboeid.