Organisatie

Bij Urgenda werken zo’n vijftien mensen in het kernteam. Urgenda heeft een netwerk van regiospinners in het land en werkt als een netwerkorganisatie samen met veel partners en andere friskijkers en dwarsdenkers.

Op kantoor in Zaandam, maar ook veel op locatie in bijvoorbeeld Friesland of op de Waddeneilanden, werkt het kernteam van Urgenda aan allerlei projecten en aan het bouwen van de duurzaamheidsbeweging.

mr. drs. Marjan Minnesma MBA
directeur
"We weten wat er moet gebeuren. Laten we samen aan de slag gaan en anderen meesleuren in ons onstuitbaar enthousiasme."
Dennis van Berkel
klimaatjurist | strategisch adviseur Climate Litigation Network
"Het recht inzetten voor de bescherming van huidige en toekomstige generaties tegen de gevolgen van klimaatverandering – dat is mijn visie en dat is waar ik met Urgenda vol voor ga."
Gijs van Wijk
expert gebouwde omgeving en techniek
“Genoeg goede voornemens, nu gaan we echt wat doen! Je huis energieneutraal maken, is nu al haalbaar en betaalbaar. Daarnaast blijf op zoek naar nog betere oplossingen, bijvoorbeeld voor opslag van warmte en elektriciteit!”
Antoine Maartens
projectleider duurzame wadden
'Werken in het Waddengebied is voor mij telkens een soort thuiskomen. Ik heb ooit op Vlieland leren fietsen en later zeilde ik van west naar oost in open boten op de Waddenzee waar ik de kracht van de getijden ervoer. Ik woon in Edam in een gasvrije woning, vlieg niet, rij elektrisch, bankier bij Triodos, draag kleding van hennep en vlas maar eet helaas nog steeds te veel vlees. En zo blijft er altijd wat om naar te streven.'
Hanneke van Ormondt
landbouw en biodiversiteit
"Als ecoloog zie ik heel goed hoe ons gedrag het klimaat verandert. Iedere dag maken we met onze portemonnee en bord keuzes die invloed hebben op onze leefomgeving, de natuur en de dieren daarin. Urgenda maakt mensen daar op een positieve manier van bewust."
Marga Witteman
campagne Meer Bomen Nu
"Niet afwachten, maar doen. Tijdens mijn studies over agricultuur, waterbeheer en conflict zag ik hoe onze keuzes, ons grondstoffengebruik, invloed heeft zowel binnen als buiten onze landsgrenzen. Ik zag het beslag dat wij leggen op kwetsbare natuurgronden elders en hoe urgent het is te veranderen. Bij Urgenda steken we hand in eigen boezem, en gaan aan de slag!"
Tsjeard Hofstra
speciale projecten / aanjager duurzame mobiliteit Circulair Friesland
"Verduurzamen door te doen, laten zien dat het kan! Voor Urgenda werk ik aan diverse projecten om de energietransitie te versnellen. In 2017/2018 ben ik als projectleider bij de Elfwegentocht betrokken geweest, twee weken reizen zonder fossiele brandstoffen. Daarnaast ben ik ook actief als aanjager duurzame mobiliteit bij Vereniging Circulair Friesland. In alle projecten houd ik er van om het tempo er in te houden, we hebben namelijk haast!"
Martijn Scheutjens
Hoofd communicatie, persvoorlichting
“Het kan, als je maar wilt! Dit motto van Urgenda is me uit het hart gegrepen. We zitten met z’n allen vast op een planeet die we in hoog tempo onleefbaar maken. Ik wil mensen in beweging krijgen, dat duwtje geven om hun gedrag te veranderen. Want: de planeet leefbaar houden? Het kán! Als je maar wilt.”
Marja Cottaar
hoofd administratie
"Inmiddels ben ik al bijna 30 jaar werkzaam in de duurzaamheidswereld. Urgenda en ThuisBaas laten zien dat 100% fossielvrij echt kan. Eindelijk komt er schot in. Mooi om deel uit te maken van twee van de organisaties die daar het voortouw in nemen."
Jessey Woodley
office en communicatie
“Het besef dat wij de zaakjes anders moeten aanpakken dan de generaties voor ons, zorgt voor snelle, vernieuwende en inspirerende ontwikkelingen in onze maatschappij. Het is te gek om daaraan bij te kunnen dragen vanuit de onstuitbare Urgenda-beweging. En hier blijkt echt: alles kan als je het maar wilt!”
Ilse van den Dungen
office en communicatie
“Tijdens mijn afstuderen kreeg ik de ruimte om na te denken wat ik echt belangrijk vind en waar ik me voor in wil zetten. Al snel realiseerde ik me dat alleen als we de wereld duurzamer maken, we überhaupt kunnen praten over een toekomst. De praktische instelling van Urgenda past bij me, omdat je daadwerkelijk verandering kan brengen. Daarnaast zie ik het als een hartstikke leuke uitdaging om duurzaamheid de norm te maken! Het kan als je het wilt!”.
Noor van den Berg
communicatie
''Ik besef heel goed dat mijn generatie de eerste is die echt serieus de gevolgen van ingrijpende klimaatverandering gaat ondervinden, en tegelijkertijd de laatste is die er nog iets aan kan doen voordat kritische ‘tipping points’ bereikt worden. Met het communicatieteam proberen we mensen te doordringen van de ernst en urgentie van het klimaatprobleem, en ze tegelijkertijd te laten zien dat het wél kan. Met een crisisaanpak en een enorme versnelling kunnen we onze planeet leefbaar houden, voor onszelf, maar ook voor iedereen die nog na ons komt.''
John van Dam
senior technisch adviseur
Bij ThuisBaas/Urgenda zet ik mijn jarenlange ervaring in als technisch adviseur. Sinds 1979 ben ik actief in de zonne-energie sector. Aanvankelijk met productontwikkeling en productie van zonneboilers en later ook actief in zon PV en warmtepompen onder de naam ZEN. Altijd met veel energie mijn eigen bedrijf gerund. De techniek heeft me altijd het meest geboeid.