Organisatie

Bij Urgenda werken zo’n vijftien mensen in het kernteam. Urgenda heeft een netwerk van regiospinners in het land en werkt als een netwerkorganisatie samen met veel partners en andere friskijkers en dwarsdenkers.

Op kantoor in Zaandam, maar ook veel op locatie in bijvoorbeeld Friesland of op de Waddeneilanden, werkt het kernteam van Urgenda aan allerlei projecten en aan het bouwen van de duurzaamheidsbeweging.

mr. drs. Marjan Minnesma MBA
directeur
"We weten wat er moet gebeuren. Laten we samen aan de slag gaan en anderen meesleuren in ons onstuitbaar enthousiasme."
Dennis van Berkel
klimaatjurist | strategisch adviseur Climate Litigation Network
"Het recht inzetten voor de bescherming van huidige en toekomstige generaties tegen de gevolgen van klimaatverandering – dat is mijn visie en dat is waar ik met Urgenda vol voor ga."
Hanneke van Ormondt
landbouw en biodiversiteit
"Als ecoloog zie ik heel goed hoe ons gedrag het klimaat verandert. Iedere dag maken we met onze portemonnee en bord keuzes die invloed hebben op onze leefomgeving, de natuur en de dieren daarin. Urgenda maakt mensen daar op een positieve manier van bewust."
Gijs van Wijk
expert gebouwde omgeving en techniek
“Genoeg goede voornemens, nu gaan we echt wat doen! Je huis energieneutraal maken, is nu al haalbaar en betaalbaar. Daarnaast blijf op zoek naar nog betere oplossingen, bijvoorbeeld voor opslag van warmte en elektriciteit!”
Antoine Maartens
Projectleider Aardgasvrij
"Sinds 2013 bij Urgenda. Begonnen in het Duurzame Wadden project tot aan juni 2023. Daarin Energieloket voor De Wadden verzorgd en voor Vlieland het project Duinwijck Gasvrij!!! geleid. Sinds juni 2023 bezig met de wijkaanpak ikwilgasvrij.nl waarin Urgenda huis aan huis eengezinswoningen voornamelijk in particulier eigendom geclusterd aardgasvrij maakt." Focus op renovatie richting aardgasvrij van bestaande eengezinswoningen, aardgasvrije nieuwbouw en op elektrische deelmobiliteit"
Marga Witteman
campagne Meer Bomen Nu
"Niet afwachten, maar doen. Tijdens mijn studies over agricultuur, waterbeheer en conflict zag ik hoe onze keuzes, ons grondstoffengebruik, invloed heeft zowel binnen als buiten onze landsgrenzen. Ik zag het beslag dat wij leggen op kwetsbare natuurgronden elders en hoe urgent het is te veranderen. Bij Urgenda steken we hand in eigen boezem, en gaan aan de slag!"
Tsjeard Hofstra
Speciale projecten en Meer Bomen Nu
"Verduurzamen door te doen, laten zien dat het kan! Voor Urgenda werk ik aan diverse projecten om de energietransitie te versnellen. In 2017/2018 ben ik als projectleider bij de Elfwegentocht betrokken geweest, twee weken reizen zonder fossiele brandstoffen. Vanaf 2020 ben ik volop met Meer Bomen Nu actief om zoveel mogelijk bomen de grond in te krijgen. Verder vaak betrokken bij grotere events als de Climate Miles, lopen naar Glasgow in 2021, en andere manifestaties".
Martijn Scheutjens
Hoofd communicatie
“Het kan, als je maar wilt! Dit motto van Urgenda is me uit het hart gegrepen. We zitten met z’n allen vast op een planeet die we in hoog tempo onleefbaar maken. Ik wil mensen in beweging krijgen, dat duwtje geven om hun gedrag te veranderen. Want: de planeet leefbaar houden? Het kán! Als je maar wilt.”
Joost Fermie
Hoofd financiën
Na 35 jaar financieel medewerker te zijn geweest en na nog wat omzwervingen, in 2021 prettig terechtgekomen bij Thuisbaas. Werkzaam op het gebied van planning, werkvoorbereiding, inkoop en logistiek. In 2024 de eer gekregen om onze gewaardeerde collega Marja bij Urgenda op te volgen als hoofd financiën. En dit alles bij een organisatie die bijdraagt aan het leefbaar houden van onze planeet;  voor ons en de generaties na ons.
Martijn de Kruijf
Beeldmaker voor de toekomst
Met mijn marketing achtergrond maak ik relevante en waardevolle inhoud visueel. En met liefde en passie probeer ik het verschil te maken voor duurzame doelstellingen en projecten om mijn steentje bij te dragen aan een leefbare toekomst voor iedereen.
Carolien Litver
Officemanager
Bij Urgenda ondersteun ik een divers team bij verschillende projecten. Zij komen stuk voor stuk met onderbouwde, mooie oplossingen, voor een betere leefomgeving voor mens en natuur. Dat inspireert en motiveert enorm om er samen de schouders onder te zetten.
Mandy van Veen
Communicatie
Hoewel ik mij ervan bewust ben dat dit het moment is om verandering in gang te zetten, weet ik soms niet waar te beginnen. Zoveel dingen die je kunt doen om je in te zetten voor een leefbaar klimaat en waar focus je je dan als eerste op? Stap voor stap probeer ik mijn bijdrage te vergroten. In mijn werk probeer ik anderen te bewegen hetzelfde te doen, ze een handvat te bieden om een steentje bij te dragen. Je staat er niet alleen voor, we doen dit samen: samen sneller duurzaam!
Ilse van den Dungen
Communicatie
“Tijdens mijn afstuderen kreeg ik de ruimte om na te denken wat ik echt belangrijk vind en waar ik me voor in wil zetten. Al snel realiseerde ik me dat alleen als we de wereld duurzamer maken, we überhaupt kunnen praten over een toekomst. De praktische instelling van Urgenda past bij me, omdat je daadwerkelijk verandering kan brengen. Daarnaast zie ik het als een hartstikke leuke uitdaging om duurzaamheid de norm te maken! Het kan als je het wilt!”.
Marc Buiter
Medewerker Hoopvolle Zaken
Vele hoopvolle ontwikkelingen in de samenleving zijn onvoldoende bekend, of worden structureel onderschat. Of het nu de snelle ontwikkeling van duurzame (energie)technieken betreft, nieuwe coöperaties van producenten en consumenten, de opkomst van het bruikleenmodel, of het verbazingwekkende aanpassings- en herstelvermogen van mens en natuur zowel tijdens als na een crisis; het zijn stuk voor stuk hoopvolle ontwikkelingen die veel meer zorg en aandacht verdienen. Als medewerker Hoopvolle Zaken bij Urgenda zie ik het daarom als mijn schone taak om het realisme over zulke hoopvolle ontwikkelingen te voeden met sterke verhalen over een duurzame toekomst waarvan de kiemen besloten liggen in heden en verleden.
Noor van den Berg
communicatie
''Ik besef heel goed dat mijn generatie de eerste is die echt serieus de gevolgen van ingrijpende klimaatverandering gaat ondervinden, en tegelijkertijd de laatste is die er nog iets aan kan doen voordat kritische ‘tipping points’ bereikt worden. Met het communicatieteam proberen we mensen te doordringen van de ernst en urgentie van het klimaatprobleem, en ze tegelijkertijd te laten zien dat het wél kan. Met een crisisaanpak en een enorme versnelling kunnen we onze planeet leefbaar houden, voor onszelf, maar ook voor iedereen die nog na ons komt.''
Jantijn Anema
strategie en communicatie
Meedenken en schrijven over klimaatoplossingen, daarvoor werk ik bij Urgenda.
Godelieve Franssen
Projectmedewerker
Werken bij Urgenda betekent voor mij: pragmatisme en daadkracht. Niet een zoveelste rapport schrijven, maar de bestaande kennis inzetten voor het ontwikkelen en het implementeren van bruikbare toepassingen en maatregelen die daadwerkelijk bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen. Hoog tijd om te doen wat nodig is!
John van Dam
senior technisch adviseur
Bij ThuisBaas/Urgenda zet ik mijn jarenlange ervaring in als technisch adviseur. Sinds 1979 ben ik actief in de zonne-energie sector. Aanvankelijk met productontwikkeling en productie van zonneboilers en later ook actief in zon PV en warmtepompen onder de naam ZEN. Altijd met veel energie mijn eigen bedrijf gerund. De techniek heeft me altijd het meest geboeid.