VISIE TEXEL GEEFT ENERGIE

Samen met het Urgenda-team onderzocht een 15-tal Texelaars hoe Texel een duurzaamheidsproeftuin kon worden.Vanuit een gemeenschappelijk gevoel voor urgentie kwamen ze tot toekomstbeelden, doelstellingen en toekomstbepalende projecten voor Texel in 2040.

visieIn aanloop naar de Dag van de Duurzaamheid 2009 hebben vijftien Texelaars samen met Urgenda gewerkt aan een toekomstvisie. Om daarmee de eilandbewoners maar ook heel Nederland te inspireren. De visie Texel Geeft Energie, kent drie poten: Echte Energie, Proeftuin Texel en Oplaadstation Texel.

ECHTE ENERGIE

Energiebeparing en verduurzaming van de energieproduktie staan centraal. Zo is er bijvoorbeeld een groot draagvlak voor zonnepanelen op daken en voor de grootschalige invoering van LED-verlichting. Er wordt nauw samengewerkt met partijen als TexelEnergie, de Stichting Duurzaam Texel en de gemeente.

OPLAADSTATION TEXEL

Verduurzaming van het toerisme op Texel is voor het eiland en haar imago van groot belang. Het toerisme op Texel kan van een dienst veel meer een belevenis worden; dit betekent ‘raken’ in plaats van ‘vermaken’. Op Texel zijn de elementen hiervoor optimaal aanwezig, want Texel geeft veel geestelijke energie, dat merk je onderweg op de boot al. Verschillende ondernemers worden ondersteund bij het in contact komen met andere voorlopers in het land en bij het opzetten en binnenhalen van projecten. Van deze projecten kan vervolgens elders weer veel geleerd worden, ook in een andere context.

PROEFTUIN TEXEL

Het is expliciet de bedoeling van dit project dat het een landelijke uitstraling krijgt, om aan burgers en ondernemers te kunnen laten zien wat, in dit geval, duurzaam Texel betekent, ook voor henzelf. Texel is een ideaal proefterrein voor het experimenteren met uiteenlopende duurzame ontwikkelingen als elektrisch rijden, zilte landbouw en smart grids. Op Texel kun je het ervaren en worden nieuwe ontwikkelingen uit de sfeer van ‘alleen bekend bij de professionals’ gehaald.