DUURZAAM AANBESTEDEN

Het verduurzamen van de gebouwde omgeving is essentieel voor de beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen. Duurzaam vastgoed heeft ook een hogere waarde. Dankzij lagere vaste lasten en betere toekomstbestendigheid ligt duurzaam vastgoed beter in de markt.

Dit project is inmiddels afgerond. Lees hieronder over onze activiteiten in het project Duurzaam aanbesteden. U kunt ook onze brochure over de aanpak van Duurzaam aanbesteden downloaden.

Om de markt aan te sporen duurzaam vastgoed te ontwikkelen heeft Urgenda in samenwerking met het Platform Duurzame Gebiedsontwikkeling een methode ontwikkeld voor ‘Duurzaam Aanbesteden’.

Deze methode is bij diverse aanbestedingstrajecten succesvol toegepast. Urgenda biedt u de brochure Duurzaam aanbesteden: van paradox naar potentie aan om te laten zien hoe goed duurzaam aanbesteden kan werken, hoe het op te zetten en te organiseren is, en wat het precies oplevert. Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden wordt beschreven hoe deze duurzame methode verschilt van gangbare aanbestedingsmethoden en wat er precies bij komt kijken.

Wilt u ook duurzaam aanbesteden?

Bent u als opdrachtgever van plan te gaan bouwen of verbouwen? Wilt u dit het liefst duurzaam doen, maar zoekt u nog naar houvast om dit in goede banen te leiden? U kunt hier online de brochure inzien of een exemplaar aanvragen via Christiaan Kuipers. Wij kunnen u tevens in contact brengen met ervaringsdeskundigen die u verder kunnen helpen.