VERDUURZAMING ZORGHUIZEN

Urgenda helpt zorgorganisaties in Nederland om echt werk te maken van verduurzaming. Dankzij onze integrale aanpak helpen we zorghuizen om concrete stappen te zetten op het gebied van energie, mobiliteit, afval en voedsel.

Samen met personeel en bewoners, maken wij in zorghuizen een eigen, actiegerichte verduurzamingsagenda om concrete stappen te kunnen zetten op het gebied van energie, mobiliteit, water, afval en voedsel.

Op dit moment worden in veel zorghuizen nog heel veel (fossiele) energie en grondstoffen verbruikt. In absolute zin, maar ook relatief veel meer dan wij thuis doen. Nederland vergrijst en steeds meer mensen zullen in allerlei vormen van zorghuizen terecht komen (meer en minder zelfstandig). Dit maakt de zorg een belangrijke sector, als je veel wilt verduurzamen en veel kosten wilt besparen. Bijkomend voordeel is dat in zorghuizen veel mensen ‘over de vloer komen’, wat het resultaat van veranderingen zichtbaar maakt voor velen. Als je in zorghuizen op meerdere fronten wil verduurzamen en besparen  dan is het heel raadzaam dit te doen samen met de bewoners en het personeel. Dan krijg je niet alleen betere resultaten, maar het levert ook veel andere positieve ‘baten’ op die bijdragen aan de opgaven waar de zorg voor staat.

ONTWIKKELING VERDUURZAMINGSAGENDA

Door op een integrale manier te kijken naar het reilen en zeilen binnen een zorgorganisatie, maken wij samen met personeel en bewoners een verduurzamingsagenda. Deze sluit aan bij de identiteit van de organisatie en de uitdagingen die zich de komende jaren gaan voordoen. We beschrijven in een quickscan de mogelijkheden met een grove indicatie van potentiële kosten en voordelen plus mogelijke obstakels. Na analyses, aanbevelingen en gedetailleerd werk op locatie kan gezamenlijk met de zorgorganisatie besloten worden voor (een van de)  implementatie van één of meer onderdelen uit de quickscan.

Voor ‘s HeerenLoo, Cordaan en AccoladeZorg maakten we een agenda en actieplan ter inspiratie en ter ondersteuning bij het besluitvormingstraject.