VERDUURZAMING ZORGHUIZEN

Urgenda hielp zorgorganisaties in Nederland om echt werk te maken van verduurzaming. Dankzij onze integrale aanpak konden zorghuizen concrete stappen zetten op het gebied van energie, mobiliteit, afval en voedsel.

Samen met personeel en bewoners maakten we in zorghuizen een eigen, actiegerichte verduurzamingsagenda om concrete stappen te kunnen zetten op het gebied van energie, mobiliteit, water, afval en voedsel.

In veel zorghuizen werden en worden nog heel veel (fossiele) energie en grondstoffen verbruikt. In absolute zin, maar ook relatief veel meer dan wij thuis doen. Nederland vergrijst en steeds meer mensen zullen in allerlei vormen van zorghuizen terecht komen (meer en minder zelfstandig). Dit maakt de zorg een belangrijke sector, als je veel wilt verduurzamen en veel kosten wilt besparen. Bijkomend voordeel is dat in zorghuizen veel mensen ‘over de vloer komen’, wat het resultaat van veranderingen zichtbaar maakt voor velen. Als je in zorghuizen op meerdere fronten wil verduurzamen en besparen dan is het heel raadzaam dit te doen samen met de bewoners en het personeel. Dan krijg je niet alleen betere resultaten, maar levert het ook veel andere positieve ‘baten’ op die bijdragen aan de opgaven waar de zorg voor staat.

ONTWIKKELING VERDUURZAMINGSAGENDA

Door op een integrale manier te kijken naar het reilen en zeilen binnen een zorgorganisatie, maakten wij samen met personeel en bewoners een verduurzamingsagenda die aansluit bij de identiteit van de organisatie en de uitdagingen die zich de komende jaren voordoen. In een quickscan beschreven we de mogelijkheden met een grove indicatie van potentiële kosten en voordelen plus mogelijke obstakels. Na analyses, aanbevelingen en gedetailleerd werk op locatie kon er gezamenlijk met de zorgorganisatie voor gekozen worden om één of meer onderdelen uit de quickscan te implementeren.

Voor ‘s HeerenLoo, Cordaan en AccoladeZorg maakten we een agenda en actieplan ter inspiratie en ter ondersteuning bij het besluitvormingstraject.