GROOTOUDERS VOOR HET KLIMAAT

Willen we de aarde leefbaar houden voor de volgende generatie, dan zullen we versneld naar een 100% duurzame energievoorziening moeten bewegen. Grootouders komen op voor kinderen en kleinkinderen en zetten hun schouders onder de benodigde transitie. Doet u ook mee?

Grootouders lezen de krant en zien dat klimaatverandering steeds sneller leidt tot allerlei ongewenste veranderingen. In Nederland zijn dan er dan ook veel grootouders die zich zorgen maken over de wereld waarin hun kinderen en kleinkinderen zullen opgroeien. Zij verlangen meer actie om ontwrichtende klimaatverandering te voorkomen. Het voorkomen van gevaarlijke klimaatverandering en het streven naar een duurzame energievoorziening zouden voor alle politieke partijen topprioriteit moeten zijn in hun werk en bij de komende verkiezingen. Laat daarom uw stem horen op www.grootoudersvoorhetklimaat.nl

PLEINBIJEENKOMSTEN

Naar analogie van de Argentijnse Dwaze moeders, staan de Grootouders voor het Klimaat al meer dan twee jaar om de week op het Plein voor de Tweede Kamer. Elke keer nodigen ze een andere parlementariër of politicus uit om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor het klimaat. Als grootouders houden zij de volksvertegenwoordigers scherp en wijzen zij op de drastische maatregelen die genomen moeten worden om deze snelle klimaatverandering te stoppen. De kerngroep van de Grootouders publiceerde het manifest Een leefbare wereld voor onze kleinkinderen, een oproep aan alle politieke partijen om klimaatverandering hoog op de agenda te zetten en actie te ondernemen. Dit manifest is al aan de volgende politici aangeboden: Sybrand Buma (CDA), Gertjan Segers (CU), Henk Kamp (VVD), Liesbeth van Tongeren (GL) , Eric Smaling (SP), Carla Dik Faber (CU), Emile Roemer (SP), Alexander Pechtold (D66), Rik Grashoff (GL) Harry van Bommel (SP), Evin Ozotuk (GL), Stientje van Veldhoven (D66), Henk Krol (50+), Kees van der Staaij (SGP), Corrie van Brenk (50+), Ester Ouwehand (PvdD), Elbert Dijkgraaf (SGP), Marianne Thieme (PvdD), Bas Eickhout (GL), Ed Nijpels (VVD), Sharon Dijksma (PvdA), Kathalijne Buitenweg (GL) en Matthijs Sienot (D66). En er zullen meer politici volgen. De grootouders gaan namelijk door! Net zo lang tot ze voldoende vertrouwen hebben in de maatregelen van onze overheid.

HELP MEE

Er zijn ongeveer twee miljoen grootouders in Nederland. Een grote beweging heeft meer invloed. Helpt u mee? Laat weten dat u de Grootouders voor het Klimaat steunt of maak de beweging bekender in uw netwerk. Kijk op de website hoe.

LEZINGEN

De Grootouders voor het Klimaat zijn graag bereid om lezingen te verzorgen over klimaatverandering en wat we kunnen doen om ontwrichtende klimaatverandering te voorkomen. Heeft u daarvoor interesse, neem dan contact op met info@grootoudersvoorhetklimaat.nl.

Heeft u zelf een idee of wilt u meedenken over activiteiten voor Grootouders voor het Klimaat? Laat het ons weten! Meer informatie vindt u op grootoudersvoorhetklimaat.nl