GROOTOUDERS VOOR HET KLIMAAT

Willen we de aarde leefbaar houden voor de volgende generatie, dan zullen we versneld naar een 100% duurzame energievoorziening moeten bewegen. Grootouders komen op voor kinderen en kleinkinderen en zetten hun schouders onder de benodigde transitie. Doet u ook mee?

Grootouders zien hoe het klimaat de afgelopen 50 jaar al veranderd is. In Nederland zijn dan er dan ook veel grootouders die zich zorgen maken over de wereld waarin hun kinderen en kleinkinderen opgroeien. Zij verlangen meer actie om klimaatverandering te voorkomen. Klimaat en energie zouden voor alle politieke partijen topprioriteit moeten zijn bij de komende verkiezingen. Laat daarom uw stem horen op www.grootoudersvoorhetklimaat.nl

PLEINBIJEENKOMSTEN

Al meer dan een jaar, want al sinds 1 december 2016, verzamelen grootouders zich op het Plein in Den Haag om politici te wijzen op hun verantwoordelijkheid om klimaatverandering te stoppen. Vele politici kwamen al langs. Voormalig minister Henk Kamp, Sybrand Buma, voormalig Kamerlid en huidig Staatssecretaris Stientje van Veldhoven en vele andere Haagse politici gingen in gesprek met de grootouders over hun zorgen. Nog steeds staan de grootouders elke 1ste en 3de donderdag van de maand (buiten de recessen) op het Plein. Ze blijven demonstreren tot ze voldoende vertrouwen hebben in de maatregelen van onze overheid.

SUCCESVOLLE FIETSTOCHT DEN HAAG-GRONINGEN

Op 6 september 2016 startten de Grootouders in den Haag een fietstocht naar het hoge noorden om op de 9de in Groningen aan te komen. Om daarmee een statement te maken tegen het huidige klimaatbeleid én aandacht te vragen voor de oplossingen. Onderweg hebben we veel interessante duurzame koplopers gesproken en mooie stukken Nederland gezien. Het was een fantastische tocht, met veel inspiratie, enthousiaste fietsers en natuurlijk heerlijk weer. Kijk hier alle filmpjes terug!

10 OKTOBER: DAG VAN DE DUURZAAMHEID

Op woensdag 10-10 is het voor het tiende jaar de landelijke Dag van de Duurzaamheid en vinden er duizenden activiteiten plaats door heel Nederland. Ook voor en met de Grootouders voor het klimaat zijn er diverse activiteiten. Als er meer informatie is, vindt u die op Grootouders voor het klimaat.