Landbouw & biodiversiteit

Ook met wat we eten kunnen we bijdragen aan een duurzamer Nederland: meer plantaardige eiwitten bijvoorbeeld. Daarnaast valt er veel te winnen met duurzamer productiemethodes van voedsel.

Urgenda kijkt sinds 2019 weer meer integraal naar landbouw, natuur en biodiversiteit. Ten eerste omdat onze manier van landbouw bedrijven en consumeren zorgt voor een grote uitstoot van broeikasgassen. Hier liggen dus grote kansen. Ten tweede omdat we niet willen dat de energietransitie ten koste gaat van landbouw en natuur: geen windmolens in natuurgebieden en geen goede landbouwgrond gebruiken voor zonnepanelen. We zoeken juist naar integrale oplossingen die goed zijn voor klimaat én biodiversiteit. Ten derde is het nodig om CO₂ terug te vangen uit de lucht en langdurig op te slaan om klimaatdoelen te halen. De makkelijkste en goedkoopste manier is meer bomen planten en graslanden anders beheren.

Dus door de natuur meer ruimte te geven en natuur terug te brengen in de landbouw, werken we in één klap aan meerdere oplossingen: biodiversiteitsherstel én een gezond klimaat. Op de koop toe krijgen we er ook schonere lucht en drinkwater voor terug en werken we aan de oplossing van de stikstofcrisis. Urgenda wordt op dit thema ondersteund door de ASN bank en de Fred Foundation. 

ACTIELIJST

Hier is een overzicht met onze actiepunten per jaartal