Brandbrief aan minister Adema over lelies als rustgewas

Geachte demissionair minister Adema,

Tot onze verbazing lezen wij dat vanaf 2023 diverse bloembollen, waaronder lelies en pioenrozen, gelden als ‘rustgewas’ binnen de regeling 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, een regeling die is bedoeld om de bodem en waterkwaliteit te verbeteren.

Op deze lijst staat dit jaar voor het eerst de tweejarige teelt van lelies en pioenrozen. Het eerste jaar van deze teelt wordt minder bemest waardoor minder nitraat in het oppervlaktewater terecht komt, maar lelies en pioenrozen zijn de twee teelten in Nederland waar het allermeeste gif op wordt gespoten: bijna wekelijks gaan er cocktails van middelen over deze teelten en in totaal gaat het om tot wel 35 verschillende middelen. Deze middelen belanden ook in het grond- en oppervlaktewater en zijn funest voor bodem- en waterleven.

De bloembollenteelt is een grootgebruiker van pesticiden en draagt dus allerminst bij aan een gezonder milieu of een betere waterkwaliteit, waar rustgewassen toch voor bedoeld zijn. Bijna een kwart van het totale Nederlandse pesticidengebruik vindt plaats in de sierteelt, terwijl de sierteelt slechts 1,7% van het totale areaal aan landbouwgrond beslaat.

Wij verzoeken u met klem om alle niet-biologische bloembollen direct van de lijst te verwijderen. Daarnaast vragen wij u om het toelatingsbeleid van ‘gewasbeschermingsmiddelen’ aan te scherpen. Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, kortweg CTGB, bekijkt helemaal niet wat het effect is van cocktails van gifstoffen. Het beoordeelt slechts 1 stof tegelijk. Ook wordt er niet gekeken naar effecten van pesticiden op de lange termijn. Naast model berekeningen zijn ook veldproeven en gezondheidsmetingen nodig.

Dit is een tekortkoming in het beleid en toezicht van de CTGB en zou snel aangepast moeten worden vanwege ernstige gevolgen voor de gezondheid van mensen, bodem en water. Op basis van het voorzorgsprincipe zou de overheid zijn beschermende taak hier beter op zich moeten nemen.

Wij horen graag uw reactie.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.