Expertisecentrum Duurzaam Wonen

Urgenda zet op een rijtje hoe je geld kunt besparen én in actie komen voor het klimaat: van kleine maatregelen tot grote(re) investeringen om je woning te verduurzamen.

Expertisecentrum Duurzaam Wonen: ikwilgasvrij.nl

Op ikwilgasvrij.nl, het expertisecentrum voor duurzaam wonen, deelt Urgenda tien jaar aan ervaring over het op een betaalbare manier energieneutraal maken van woningen. Door de hoge gasprijs en de nijpende klimaatcrisis willen mensen massaal van het gas af. De wachtlijsten zijn enorm en consumenten krijgen van alles aangesmeerd, zoals te dure of onduurzame oplossingen en slecht advies. Urgenda biedt de helpende hand.

Met haar initiatief Thuisbaas heeft Urgenda sinds 2012 honderden particuliere woningen en appartementen aardgasvrij gemaakt. De doeltreffende aanpak is verder verspreid onder installateurs en woningcorporaties zoals Parteon. Marjan Minnesma: “Kennis en ervaringen delen is essentieel in deze tijd waarin we willen en moeten versnellen. De site ikwilgasvrij.nl neemt bezoekers mee in de vier benodigde stappen: besparen, elektrificeren, opwekken en financieren.”

Inhaalslag is nodig

Zo’n 30% van alle broeikasgassen wordt uitgestoten in de gebouwde omgeving. Haal je één gemiddelde woning van het gas af en voorzie je deze van 100% duurzame energie, dan bespaar je zo’n 4 ton CO₂-uitstoot per jaar. “In Nederland hebben we een enorme inhaalslag te maken als het gaat om het verduurzamen van onze woningen. Het kan, als we het maar willen. Wij laten al tien jaar zien dat het aardgasvrij maken van woningen mogelijk is, tegen gelijkblijvende maandlasten, door te elektrificeren en duurzame energie op het eigen perceel op te wekken”, aldus Minnesma.