Associates

Wie bij Urgenda werkt, deelt onze idealen. En dat blijft natuurlijk zo als medewerkers vertrekken om hun vleugels verder uit te slaan. Vaak houdt de samenwerking stand en blijven ze verbonden aan Urgenda, als associates.

Cilian Terwindt
duurzame gebiedsontwikkeling
"Door slim om te gaan met de bestaande ruimte en voort te bouwen op de aanwezige dynamiek valt er veel te winnen, zowel fysiek, sociaal, ecologisch als economisch. Duurzaamheid is daarbij mijn uitgangspunt. Ik houd ervan om samenwerking tot stand te brengen tussen allerlei ondernemers, onderwijs, overheid en andere organisaties in een gebied. Daarmee organiseer ik Groene Allianties vanuit het concept van de circulaire economie: van concrete acties op korte termijn naar grotere innovatieve uitdagingen op lange termijn. Dat is vaak complex maar uitdagend en dat levert in meerdere opzichten kwaliteit en energie op! Daarnaast wil ik de missie van de Schooldakrevolutie volbrengen door strategisch mee te werken en de regiocoaches te begeleiden!"
Maria Kolossa
mede-initiatiefnemer We Love Earth, communicating climate, nature and life
"De wetenschap is helder. We moeten snel om naar een (circulaire) economie die draait op 100% duurzame energie, willen we onze planeet leefbaar houden voor toekomstige generaties. Ik ben antropoloog-filmmaker en zet mij met veel passie voor onder meer Urgenda in om bij te dragen aan deze omslag!"
Auke Hoekstra
onderzoeker aan de TU/e
“Nederland (en de wereld) sneller duurzaam maken. Daar ga ik voor, net als Urgenda. Bijvoorbeeld door de weg vrij te maken voor elektrische auto’s: dan hoeven we niet meer de helft van de olie die we produceren te verbranden om van A naar B te gaan. Of door te helpen bij de realisatie van slimme elektriciteitsnetwerken die autobatterijen gebruiken om de weg vrij te maken voor meer zon en wind. Ik geloof dat het belangrijk is om wetenschappelijke kennis optimaal in te zetten en om partijen bij elkaar te brengen. Daarom geef ik presentaties en workshops, zet ik projecten op en werk ik als strategisch adviseur voor de TU Delft, TU Eindhoven, ElaadNL en Alliander.”