We zijn los! De inschrijvingen voor The Climate Chain zijn nu geopend

Op zondag 23 juni 2024 slaan we de handen ineen en trekken we een rode streep langs bijna 200 kilometer Nederlandse kustlijn. Samen vormen we een human chain en vragen we snellere actie tegen ontwrichtende klimaatverandering en voor een volhoudbare economie. Zo maken we het grote draagvlak voor meer en snellere klimaatactie zichtbaar. Een meerderheid van de Nederlanders sprak zich in 2023 uit voor meer klimaatbeleid en vraagt meer actie van de overheid. The Climate Chain is geen demonstratie. We gaan simpelweg een minuut of 10 naast elkaar staan op het strand of op de dijk, met de handen ineen, om te verbinden voor een versnelling van het beleid.

Op 9 april oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), verder 'het Hof', dat de Vereniging van KlimaSeniorinnen uit Zwitserland op mag komen voor de rechten van (oudere) mensen in Zwitserland die gaan lijden onder klimaatverandering. Ook oordeelde het Hof dat...

Plan omwonenden en NGO's op oneigenlijk gronden afgeschoten

Het kabinet heeft gereageerd op twee rapporten over Tata Steel Nederland, de grootste uitstoter van CO2, van stikstof en van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Het kabinet stelt in zijn brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet de ambitie heeft om “een zo groot mogelijke gezondheidswinst te behalen voor de inwoners van de IJmond”. Een mooie ambitie, maar de conclusie die getrokken wordt om voor optie 3 te kiezen (Tata’s voorstel, maar dan iets versneld), past daar niet bij.

Geachte demissionair minister Adema, Tot onze verbazing lezen wij dat vanaf 2023 diverse bloembollen, waaronder lelies en pioenrozen, gelden als ‘rustgewas’ binnen de regeling 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, een regeling die is bedoeld om de bodem en waterkwaliteit te verbeteren. Op deze lijst staat dit jaar voor het...

UPDATE: LEES HIER DE REACTIE VAN HET MINISTERIE VWS Geachte Ministers van Financiën, Volksgezondheid en voor Klimaat en Energie, Geachte mevrouw Kaag, mijnheer Kuipers, mijnheer Jetten, Het landbouwakkoord is vandaag afgebroken. Er is echter helemaal geen tijd om te wachten tot mensen weer met elkaar willen praten. U...

Campagne 1001ha landelijk van start voor akkerbouwers Vanaf vandaag kunnen akkerbouwers in het hele land flinke korting krijgen op soortenrijke groenbemestermengsels. Groenbemesters of vanggewassen worden na de oogst ingezaaid om de bodem te beschermen tegen zon, regen en wind. Groenbemestermengsels met vlinderbloemigen zijn duurder in aanschaf,...

Campagne 1001ha herstart 1 maart met bijdragen van 5 provincies en 3 gemeenten Nederland krijgt steeds meer kruidenrijke weilanden dankzij de campagne 1001ha van Urgenda en LTO Nederland. Al bijna 900 melkveehouders konden dankzij de kortingsactie laagdrempelig experimenteren met kruidenrijk grasland en met groot succes want 77% van...

Urgenda lanceert ikwilgasvrij.nl, het expertisecentrum voor duurzaam wonen. Op deze nieuwe website wordt tien jaar aan ervaring gedeeld over het energieneutraal maken van woningen op een betaalbare manier. Met haar initiatief Thuisbaas heeft Urgenda sinds 2012 honderden particuliere woningen en appartementen aardgasvrij gemaakt. De doeltreffende...