TRANSITIEAGENDA DORDRECHT

Een groep actieve Dordtenaren werkte, onder begeleiding van Urgenda, aan de Transitieagenda Dordtzaam: een visie en actieplan voor een innovatief, duurzaam en zelfredzaam Eiland van Dordrecht. In september 2014 is het eerste exemplaar aangeboden aan het Dordtse college van B&W.

In Dordrecht is een kernteam van koplopers uit het vernieuwingsnetwerk in 2013 gestart met het achterhalen van de werkelijke urgentie in Dordrecht en de uitdagingen die daarbij horen. De Transitieagenda komt voort uit de wens om Dordrecht, samen met de Dordtenaren, sneller te verduurzamen en beter voor te bereiden op de toekomst.

De Dordste vernieuwers schetsten duurzame toekomstbeelden en zochten naar de eerste doorbraakprojecten die de toekomst op een aantrekkelijke en zichtbare manier dichterbij kunnen brengen. De lancering van de transitieagenda is het startpunt van waaruit bestaande initiatieven een sterkere voedingsbodem vinden en nog meer duurzame (burger)initiatieven gecreëerd en gestimuleerd kunnen worden.

DELEN EN VERMENIGVULDIGEN

De eerste doorbraakprojecten, zoals Drechtse Stromen, Groeituinen Dordrecht Leefwerf De Biesbosch en Cirkellab worden langzaam maar zeker volwassen. Vele anderen zijn in ontwikkeling. De Transitieagenda wil, als visie en actieplan ineen, stimuleren dat tegelijk en langs verschillende wegen gewerkt kan worden aan een innovatief, duurzaam en zelfredzaam Eiland van Dordrecht. Met de lancering wordt de Transitieagenda gedeeld met alle inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Want een goede, duurzame toekomst maken we samen.