Geachte demissionair minister Adema, Tot onze verbazing lezen wij dat vanaf 2023 diverse bloembollen, waaronder lelies en pioenrozen, gelden als ‘rustgewas’ binnen de regeling 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, een regeling die is bedoeld om de bodem en waterkwaliteit te verbeteren. Op deze lijst staat dit jaar voor het...

Door heel het land experimenteerden 1.480 melkveehouders de afgelopen drie jaar succesvol met kruidenrijk grasland. Van deze groep melkveehouders gaf 97% aan dat de melkproductie gelijk bleef of steeg. Bovendien gebruikten ze nu nauwelijks kunstmest en daarmee bespaarden ze kosten en zorgden ze gezamenlijk voor...

UPDATE: LEES HIER DE REACTIE VAN HET MINISTERIE VWS Geachte Ministers van Financiën, Volksgezondheid en voor Klimaat en Energie, Geachte mevrouw Kaag, mijnheer Kuipers, mijnheer Jetten, Het landbouwakkoord is vandaag afgebroken. Er is echter helemaal geen tijd om te wachten tot mensen weer met elkaar willen praten. U...

Campagne 1001ha landelijk van start voor akkerbouwers Vanaf vandaag kunnen akkerbouwers in het hele land flinke korting krijgen op soortenrijke groenbemestermengsels. Groenbemesters of vanggewassen worden na de oogst ingezaaid om de bodem te beschermen tegen zon, regen en wind. Groenbemestermengsels met vlinderbloemigen zijn duurder in aanschaf,...

Urgenda biedt boeren concrete hulp bij stikstofreductie en biodiversiteitsherstel Urgenda doneert – dankzij haar donateurs – 50.000 euro aan boeren via 40-50% korting op kruidenrijk graszaad zodat zij stikstof kunnen reduceren en de biodiversiteit op hun land kunnen verbeteren. Via 1001ha.nl kunnen melkveehouders in het hele...