Over Urgenda

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren sneller duurzaam wil maken. Dat doen we aan de hand van onze visie 2030 met een concreet actieplan en projecten.

Nieuws

  Urgenda

Op https://t.co/fP4jYejaoc laten we mensen zien hoe ze hun huis kunnen verduurzamen. Op deze website vind je ook veel voorbeelden van mensen die hun huis al verduurzaamden. Zo ook Cecile en Dirk Jan. https://t.co/YHFcKKfQsg urgenda photo
It isn't just the Gulf Stream and North Atlantic currents that are now completely unstable, something similar is happening around Antarctica.

Make no mistake, this is very bad news indeed.

https://t.co/zeFN1Gh0iM
'Kabinet negeert makkelijke oplossing: kruidenrijk grasland' https://t.co/CE10Lv2UN7
Binnen een dag is het streefbedrag gehaald voor een actie tegen de nieuwbouw in de Hounspolder. Een reuzengrutto moet het weidevogelgebied bij Leeuwarden beschermen https://t.co/apUylBBt4X
80% van de Europese natuur is er slecht aan toe. De EU werkt aan een wet die 90% van de natuur kan herstellen, maar rechtse partijen proberen de wet af te zwakken. Laten we massaal oproepen tot een sterke wet #BringBackNature - voeg jouw naam toe en RT https://t.co/e8Q874qCXq
Onze boswachters zien dat er opvallend veel vogels uit Zuid-Europa ons land zijn binnen gevlogen 🐦 Dit is waarschijnlijk een gevolg van de droogte in Zuid-Europa. De vogels treffen bij aankomst uitgedroogde moerassen aan en vliegen noodgedwongen verder. https://t.co/mkNgEKLg2a

Historie is geschreven: De Urgenda-Klimaatzaak

VIDEO

Het vonnis is definitief

Urgenda wint na 7 jaar de Klimaatzaak. Op 20 december 2019 deed de Hoge Raad haar finale uitspraak in de Klimaatzaak van Urgenda tegen de Nederlandse Staat. De overheid moet in 2020 25% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990.

Ook de hoogste rechter oordeelt dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt en dat de Staat een zorgplicht heeft om zo snel mogelijk de Nederlandse emissies te verlagen. Een reductie van minder dan 25% in 2020 is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De rechtbank oordeelde op 24 juni 2015 al dat de Staat de verplichting heeft de uitstoot van broeikasgassen vóór 2020 met 25% te reduceren ten opzichte van 1990. Zie voor meer info: persbericht
Klik hier voor meer informatie over de Klimaatzaak

Publicaties

RES: Tussen kolen & Parijs

Aan 30 energieregio’s de uitdaging om een Regionale Energiestrategie (RES) te formuleren om aan het Klimaatakkoord te voldoen. In de gids ‘Tussen kolen & Parijs’ draagt Urgenda tientallen oplossingen mét draagvlak aan, waarmee de RES’en veel meer duurzame energie kunnen opwekken dan de gevraagde 35 TWH. Er kan veel meer dan je denkt!

Samen Sneller Duurzaam

De Samen Sneller Duurzaam site staat vol met producten en diensten waarmee je jouw leef- & werkomgeving kan verduurzamen. Zie wat er al mogelijk is om aan de slag te gaan. Het kan als je het wilt. Op de site kun je de tips verzamelen die je snel wilt terugvinden. Ook kun je ze makkelijk delen met anderen en ze daarmee ook inspireren.

ikwilgasvrij.nl

Met Thuisbaas hebben we sinds 2012 honderden particuliere woningen en appartementen aardgasvrij gemaakt. Kennis en ervaringen delen is essentieel in deze tijd waarin we willen en moeten versnellen. De site ikwilgasvrij.nl, het expertisecentrum voor duurzaam wonen, neemt bezoekers mee in de vier benodigde stappen: besparen, elektrificeren, opwekken en financieren.

Actuele projecten

1001 HECTARE KRUIDENRIJK GRASLAND

Crowdfundingsactie voor melkveehouders die willen experimenteren met kruidenrijk grasland. Goed voor koe, biodiversiteit en klimaat.

ZET 'M OP 60

De meeste cv-ketels staan op de fabrieksinstelling van 80ºC, maar werken efficiënter op 60ºC. Deze snelle besparing scheelt veel gas, dus CO₂. En dit zonder verlies van comfort en geen risico op een koude douche.

MEERBOMEN.NU

Een miljoen bomen planten in één plantseizoen. Het kan als genoeg mensen meehelpen! Samen met jou verzamelen we het teveel aan jonge bomen en struiken in natuurgebieden en planten die weer op andere plekken, zoals bij boeren.

Onze initiatieven