Over Urgenda

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren , sneller duurzaam wil maken. Dat doen we aan de hand van onze visie 2030 met een concreet actieplan en projecten.

Nieuws

  Urgenda

4 uren geleden
Dat wordt een mooi #energieontbijt, de 114e alweer. Een historisch ontbijt omdat tientallen Amsterdamse energiecommissarissen benoemd worden. Stuk voor stuk aanjagers van schone energie in hun buurt. Stuk voor stuk voorvechters voor een schoon Amsterdam met frisse lucht! https://t.co/nWK52qSZL5 urgenda photo
4 uren geleden
De jeugd heeft de toekomst! In Nederland was @urgenda succesvol om de staat aan te spreken op haar klimaatbeleid. Succes kids! #klimaatverandering. https://t.co/Bt72CaYxtA
5 uren geleden
Green Tales of the City: een hoopgevende film over 5 inspirerende projecten in 5 steden. 18 december te zien in @Hoogt #utrecht of 8 januari @De_Zwijger #Amsterdam. https://t.co/1B6ywGsMLs https://t.co/s7sqpRMvLU urgenda photo
8 uren geleden
Essent gaat asbest daken vervangen met zonnepanelen: https://t.co/6kFaK23TBT
18 uren geleden
Klimaatvriendelijk leven, daar word je vrolijk van: https://t.co/plu2VOLSPl via @trouw
18 uren geleden
190 boswetenschappers uitten in een brief aan Europese bestuurders hun 'ernstige bezorgdheid'. #Biomassa is helemaal niet koolstofneutraal ⁦ @klimaatakkoordhttps://t.co/CnvEQJflNI

Uitspraak Hoger Beroep 9 oktober 2018

VIDEO

Hoger beroep klimaatzaak

Op 9 oktober 2018 verwierp het gerechtshof in Den Haag het hoger beroep dat de staat had aangespannen tegen de uitspraak in de klimaatzaak. Het hof oordeelde dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt en dat de Staat een zorgplicht heeft om zo snel mogelijk de Nederlandse emissies te verlagen. Een reductie van minder dan 25% in 2020 is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Hiermee bevestigde het hof het oordeel van de rechtbank van 24 juni 2015 waarin de Staat werd bevolen de uitstoot van broeikasgassen vóór 2020 met 25% te reduceren ten opzichte van 1990. Aangezien nu slechts 13% reductie is gerealiseerd, moet de Staat vaart maken met de beperking van CO2-uitstoot.

Klik hier voor meer informatie over de Klimaatzaak

Actuele projecten

Onze initiatieven