Over Urgenda

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren sneller duurzaam wil maken. Dat doen we aan de hand van onze visie 2030 met een concreet actieplan en projecten.

Nieuws

  Urgenda

32 minuten geleden
Er zijn veel klimaatmaatregelen mogelijk die ook goed zijn voor bedrijven tijdens de coronacrisis, zo leveren veel klimaatmaatregelen werkgelegenheid en zorgen ze voor veel energiebesparing en dus meer geld over in de portemonnee: https://t.co/BqXtvj2Szg #54puntenplan
32 minuten geleden
Gaaf #54puntenplan. Onze wethouder blijft terecht voorstander van salderen. Dat is : de stroom van je zonnepanelen, die je teruglevert aan het net aftrekken van de stroom die je uit het net haalt. https://t.co/6gI3pCQsTC
33 minuten geleden
Maar liefst 800 organisaties hebben een #54puntenplan gemaakt om de klimaatverandering tegen gaan. Wethouders, kiezen jullie er 1 om je speciaal voor in te zetten? Natuurlijk! Ik kies voor het behoud van salderen.

https://t.co/LTItol02t2 https://t.co/ySSaBzqKg5
urgenda photo
34 minuten geleden
In de campagne #mijnmaatregel #54puntenplan zet je op en rijtje welke maatregel jij speciaal ondersteunt of belangrijk vindt. Doe jij ook mee? https://t.co/1gu4guftWO
3 uren geleden
Doe mee met #DigitalStrike 3 april voor het klimaat! Ook online kunnen we een 👊 maken en laten zien dat we staan voor een ambitieus klimaatbeleid. #klimaatstaking @ForFutureNL https://t.co/qyXMOZdLLO
4 uren geleden
‘Over tien jaar zijn lopen, fietsen en ov de norm in de stad Rotterdam, dan gedeelde mobiliteit, en pas dan het eigen vervoer, elektrisch natuurlijk'... volgens @drk75 professor sociaal economische transities https://t.co/4Uzv6IebyB

Het vonnis is definitief

VIDEO

Uitspraak Hoge Raad

Op 20 december bepaalt de Hoge Raad in Den Haag dat de Urgenda-uitspraak blijft staan. Het cassatieberoep van De Staat is verworpen. Het vonnis is definitief. De Staat moet uitstoot terugdringen. Ook de hoogste rechter oordeelt dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt en dat de Staat een zorgplicht heeft om zo snel mogelijk de Nederlandse emissies te verlagen. Een reductie van minder dan 25% in 2020 is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De rechtbank oordeelde op 24 juni 2015 al dat de Staat de verplichting heeft de uitstoot van broeikasgassen vóór 2020 met 25% te reduceren ten opzichte van 1990.

Klik hier voor meer informatie over de Klimaatzaak

Actuele projecten

Onze initiatieven