Over Urgenda

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren , sneller duurzaam wil maken. Dat doen we aan de hand van onze visie 2030 met een concreet actieplan en projecten.

Nieuws

  Urgenda

6 uren geleden
Het kabinet is voorzichtig aan de slag met #40puntenplan. Morgen ontvangen 1260 scholen een brief met vraag snel aan slag te gaan met #zonnepanelen en andere besparingsmaatregelen. Kabinet werkt inmiddels aan 5 maatregelen, 35 punten en 19 Mton te gaan! https://t.co/9GJRR4eYI8 https://t.co/9pkyl5CKIl urgenda photo
17 uren geleden
🍀 Alle stroom gemeente Rotterdam vanaf 2020 afkomstig uit zon- en windenergie!

🍀 Wethouders Arno Bonte & Arjan van Gils hebben namens de gemeente Rotterdam een overeenkomst met Eneco & Greenchoice getekend voor de levering van duurzame elektriciteit.

https://t.co/pY9lveX676
1 dag geleden
New Zealand banned all new oil and gas development. Now they're looking to go 100% renewable.

We have solutions to the #climatecrisis, let's implement them.

#ActOnClimate #climate #energy #go100re #GreenNewDeal #geothermal https://t.co/FtrBIHu5oY
1 dag geleden
Gemeenten kunnen van 9 okt t/m 14 nov aanvraag indienen voor Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) voor huiseigenaren bv inregelen cv-installatie, radiatorfolie, tochtstrips, advies dak/raam/gevelisolatie. Combi #maatregel 29&39 #40puntenplan https://t.co/WDLmKbA6Ns

In een rechtsstaat komt de regering een afspraak na. Toch?

VIDEO

Hoger beroep klimaatzaak

Op 9 oktober 2018 verwierp het gerechtshof in Den Haag het hoger beroep dat de staat had aangespannen tegen de uitspraak in de klimaatzaak. Het hof oordeelde dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt en dat de Staat een zorgplicht heeft om zo snel mogelijk de Nederlandse emissies te verlagen. Een reductie van minder dan 25% in 2020 is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Hiermee bevestigde het hof het oordeel van de rechtbank van 24 juni 2015 waarin de Staat werd bevolen de uitstoot van broeikasgassen vóór 2020 met 25% te reduceren ten opzichte van 1990. Aangezien nu slechts 13% reductie is gerealiseerd, moet de Staat vaart maken met de beperking van CO2-uitstoot.

Klik hier voor meer informatie over de Klimaatzaak

Actuele projecten

Onze initiatieven