Over Urgenda

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren sneller duurzaam wil maken. Dat doen we aan de hand van onze visie 2030 met een concreet actieplan en projecten.

Nieuws

  Urgenda

5 uren geleden
@Geertjan_Oxe @LTONederland @urgenda @puregraze Bedankt voor de tip. Meegedaan voor 3x1000m2. Mooie samenwerking, dat biedt toekomst!
5 uren geleden
Snelle, wendbare wetgeving nodig om klimaatdoelen binnen bereik te houden: https://t.co/XL3PnFxhj3
3 dagen geleden
A median of seventy percent of people across 14 countries say climate change is a major threat. Sixty-nine percent say the same about the spread of infectious disease.
https://t.co/KuuulnvOZX
3 dagen geleden
Nederland behoort tot de minst bosrijke landen van Europa. Om hier verandering in te brengen wachten Franke van der Laan en stichting Urgenda liever niet op de overheid. Deze winter geven ze 1 miljoen jonge boompjes weg aan iedereen die ze kan gebruiken https://t.co/u6Gvdhmj7x

Historie is geschreven: De Urgenda-Klimaatzaak

VIDEO

Het vonnis is definitief

Urgenda wint na 7 jaar de Klimaatzaak. Op 20 december 2019 deed de Hoge Raad haar finale uitspraak in de Klimaatzaak van Urgenda tegen de Nederlandse Staat. De overheid moet in 2020 25% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990.

Ook de hoogste rechter oordeelt dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt en dat de Staat een zorgplicht heeft om zo snel mogelijk de Nederlandse emissies te verlagen. Een reductie van minder dan 25% in 2020 is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De rechtbank oordeelde op 24 juni 2015 al dat de Staat de verplichting heeft de uitstoot van broeikasgassen vóór 2020 met 25% te reduceren ten opzichte van 1990. Zie voor meer info: persbericht
Klik hier voor meer informatie over de Klimaatzaak

Actuele projecten

54puntenplan

Samen met ruim 800 organisaties heeft Urgenda een 54puntenplan samengesteld. Een pakket kleine maatregelen als handreiking aan het kabinet waarmee zelfs in 2020 nog voldoende megatonnen CO2-reductie behaald kan worden. Alle maatregelen helpen de regering ook om de eigen doelen van 2030 te halen (die zijn nu ook nog niet in beeld namelijk) en het zijn ook veel maatregelen die de burger geld gaan opleveren. Het zijn maatregelen met draagvlak dus.

Energiestrijd Zorghuizen

De Energiestrijd Zorghuizen laat zien dat door een technische schouw en met inspirerende activiteiten, het mogelijk is om energie te besparen. Afgelopen winter heeft de winnaar van de Energiestrijd 2019-2020, zorghuis De Wiken te Drachten, maar liefst 18,3% minder energie verbruikt. Daarmee bespaarden ze meer dan €3.100,-. Welke besparing gaat uw zorghuis komende winter realiseren? Inschrijven kan nog tot 16 oktober.

Visierapport 2030

Urgenda’s visierapport heeft een update gekregen en geeft wederom, onverminderd aan dat we veel sneller kunnen omschakelen naar een duurzame energievoorziening dan we denken. De visie is onderbouwd met veel cijfers. Hiermee laat Urgenda zien dat het kan en hoe het kan. Als je het wilt!

Onze initiatieven