Over Urgenda

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren , sneller duurzaam wil maken. Dat doen we aan de hand van onze visie 2030 met een concreet actieplan en projecten.

Nieuws

  Urgenda

7 uren geleden
Meer dan 170 corporaties, Woonbond, wethouders, huurdersplatforms van verschillende corporaties, reiken hand aan kabinet. 100.000 extra e-neutrale woningen als 'tijdelijke verhuurderheffing' stopt. Maatregel 1 van 40 op weg naar 25% CO2-reductie in 2020 https://t.co/NRxiCyAK9Q urgenda photo
7 uren geleden
Urgenda en woningcorporaties willen 100.000 huurwoningen verduurzamen https://t.co/gVQMDGJIoG
13 uren geleden
"Onze huurders, betalen allemaal mee aan de verhuurderheffing. Corporaties matigen hun huren in overleg met de Woonbond, terwijl de energielasten stijgen. Dat moet en kan anders."

@nieuwspoort @urgenda https://t.co/n5KPBNFVW0
17 uren geleden
Urgenda en corporaties voeren de druk op: gebruik vermaledijde verhuurdersheffing om woningen versneld te verduurzamen https://t.co/mWGwHEUE24 https://t.co/ofdFlOjYVt urgenda photo
17 uren geleden
Woningcorporaties en Urgenda: Het geld dat woningcorporaties betalen aan de verhuurderheffing kunnen ze beter gebruiken om meer sociale huurwoningen sneller te verduurzamen. https://t.co/AUWKjh4HOj https://t.co/wW4lS9mwWN urgenda photo
17 uren geleden
170 woningcorporaties reiken de hand aan het kabinet #hetkanalsjehetwilt CO2-reductieplan Urgenda, maatregel 1 https://t.co/C5RRuxMHzG urgenda photo

In een rechtsstaat komt de regering een afspraak na. Toch?

VIDEO

Hoger beroep klimaatzaak

Op 9 oktober 2018 verwierp het gerechtshof in Den Haag het hoger beroep dat de staat had aangespannen tegen de uitspraak in de klimaatzaak. Het hof oordeelde dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt en dat de Staat een zorgplicht heeft om zo snel mogelijk de Nederlandse emissies te verlagen. Een reductie van minder dan 25% in 2020 is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Hiermee bevestigde het hof het oordeel van de rechtbank van 24 juni 2015 waarin de Staat werd bevolen de uitstoot van broeikasgassen vóór 2020 met 25% te reduceren ten opzichte van 1990. Aangezien nu slechts 13% reductie is gerealiseerd, moet de Staat vaart maken met de beperking van CO2-uitstoot.

Klik hier voor meer informatie over de Klimaatzaak

Actuele projecten

Onze initiatieven