Over Urgenda

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren sneller duurzaam wil maken. Dat doen we aan de hand van onze visie 2030 met een concreet actieplan en projecten.

Nieuws

  Urgenda

35 seconden geleden
"Het zou helpen om boeren te belonen voor hun inspanningen voor biodiversiteit" https://t.co/kraDGMAm6J
6 minuten geleden
Great, and much needed! The potential is great, and some lines work well already, but the international cooperation is a mess. https://t.co/D5IRQBgoSz
8 minuten geleden
Jane Goodall: "Wetenschappers waarschuwen dat we, om toekomstige crises te voorkomen, onze voeding drastisch moeten veranderen en moeten overstappen op plantaardig voedsel. In het belang van de dieren, de planeet en de gezondheid van onze kinderen."
https://t.co/wxjhBfEGes
11 minuten geleden
Werken mét de natuur wordt de nieuwe post-Corona economie. Er is geen andere keuze 🌏
https://t.co/2P238pXnZ6
11 minuten geleden
"Laat de @waterschappen zich bewijzen en als de wiedeweerga de grote drooglegging en de plundering van het #grondwater stoppen.
Lukt hen dat niet, dan mogen ze van mij worden ondergebracht bij de provincies."
Mijn column in @trouw gaat over #droogte.
https://t.co/CFJqRdBcwj
16 minuten geleden
Miljoenen liters gelekte diesel in Siberië is ‘grootste milieuramp sinds Exxon Valdez’. https://t.co/qFAHse4i02

Historie is geschreven: De Urgenda-Klimaatzaak

VIDEO

Het vonnis is definitief

Urgenda wint na 7 jaar de Klimaatzaak. Op 20 december 2019 deed de Hoge Raad haar finale uitspraak in de Klimaatzaak van Urgenda tegen de Nederlandse Staat. De overheid moet in 2020 25% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990.

Ook de hoogste rechter oordeelt dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt en dat de Staat een zorgplicht heeft om zo snel mogelijk de Nederlandse emissies te verlagen. Een reductie van minder dan 25% in 2020 is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De rechtbank oordeelde op 24 juni 2015 al dat de Staat de verplichting heeft de uitstoot van broeikasgassen vóór 2020 met 25% te reduceren ten opzichte van 1990. Zie voor meer info: persbericht
Klik hier voor meer informatie over de Klimaatzaak

Actuele projecten

Onze initiatieven