Over Urgenda

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren sneller duurzaam wil maken. Dat doen we aan de hand van onze visie 2030 met een concreet actieplan en projecten.

Nieuws

  Urgenda

13 uren geleden
We gaan door totdat #klimaatverandering adequaat wordt aangepakt. Gelukkig tezamen met vele anderen. In het belang van toekomstige generaties. https://t.co/rm0hPT2aSe
13 uren geleden
met 1% van de elektrische auto's kunnen we in de toekomst 1 kolencentrale besparen in de piekuren https://t.co/PFspaBDhXm urgenda photo
13 uren geleden
Dag 2 van de Tour met boeren, vandaag starten we in Bellingwolde, bijna bij de Duitse grens. Een schuur vol geïnteresseerde boeren, die komen kijken hoe hun collega het aanpakt. Vanmorgen oa over strokenteelt. Hoe begin je daarmee, welk bouwplan. Ook voor gangbare boeren
13 uren geleden
Vandaag sparren Groningse akkerbouwers met elkaar op het bedrijf van @BoeloTijdens over minimale grondbewerking op zware klei, #bodemleven en natuurlijke plaagbestrijding. #voorBoeren https://t.co/rL2oM7egKL
1 dag geleden
President Maarten Feteris over verhouding rechter-politiek: “De rechter blijft met beslissingen over de rechtmatigheid van overheidshandelen volledig op eigen terrein. Met erkenning van een ruime, vaak zeer ruime marge voor politieke besluitvorming.” https://t.co/fBTkGMRnbH
1 dag geleden
Van groenbemestermengsels, tot akkerbanden, insecticide- of kunstmest, chloor en strokenteelt. Leerzame bijeenkomst en veel interesse voor eerste -voorBoeren- bijeenkomst voor akkerbouwers. https://t.co/beXAsBjYuQ https://t.co/ChatixoVVX urgenda photo

Het vonnis is definitief

VIDEO

Uitspraak Hoge Raad

Op 20 december bepaalt de Hoge Raad in Den Haag dat de Urgenda-uitspraak blijft staan. Het cassatieberoep van De Staat is verworpen. Het vonnis is definitief. De Staat moet uitstoot terugdringen. Ook de hoogste rechter oordeelt dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt en dat de Staat een zorgplicht heeft om zo snel mogelijk de Nederlandse emissies te verlagen. Een reductie van minder dan 25% in 2020 is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De rechtbank oordeelde op 24 juni 2015 al dat de Staat de verplichting heeft de uitstoot van broeikasgassen vóór 2020 met 25% te reduceren ten opzichte van 1990.

Klik hier voor meer informatie over de Klimaatzaak

Actuele projecten

Onze initiatieven