Over Urgenda

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren , sneller duurzaam wil maken. Dat doen we aan de hand van onze visie 2030 met een concreet actieplan en projecten.

Nieuws

  Urgenda

21 minuten geleden
Met een energierekening van 160 euro, 2% rente en een aflossing over 30 jaar kun je 43.000 euro lenen om je huis Nul-op-de-Meter te maken zonder dat dat je daar in maandlasten iets van merkt. Daar is de markt nog niet, maar het komt eraan. #pauw
6 uren geleden
Shell wil groeien in schalie olie en gas. En maar duurzaam praten hier.. Ze proberen helemaal niet onder 1,5-2 graden te blijven. https://t.co/6syrcGrQKC
7 uren geleden
De oplossing voor het #klimaat ligt op ons bord. Met deze 3 maatregelen kunnen we vandaag nog beginnen: zie vlees als delicatesse, composteer en herstel de bodem en bodemleven.
https://t.co/SiNp0KgqyW

Uitspraak Hoger Beroep 9 oktober 2018

VIDEO

Hoger beroep klimaatzaak

Op 9 oktober 2018 verwierp het gerechtshof in Den Haag het hoger beroep dat de staat had aangespannen tegen de uitspraak in de klimaatzaak. Het hof oordeelde dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt en dat de Staat een zorgplicht heeft om zo snel mogelijk de Nederlandse emissies te verlagen. Een reductie van minder dan 25% in 2020 is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Hiermee bevestigde het hof het oordeel van de rechtbank van 24 juni 2015 waarin de Staat werd bevolen de uitstoot van broeikasgassen vóór 2020 met 25% te reduceren ten opzichte van 1990. Aangezien nu slechts 13% reductie is gerealiseerd, moet de Staat vaart maken met de beperking van CO2-uitstoot.

Klik hier voor meer informatie over de Klimaatzaak

Actuele projecten

Onze initiatieven