Over Urgenda

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren , sneller duurzaam wil maken. Dat doen we aan de hand van onze visie 2030 met een concreet actieplan en projecten.

Nieuws

  Urgenda

7 uren geleden
Ik wordt hier heel vrolijk van: in 1 jaar 67% op de CO₂-uitstoot besparen met verstandige maatregelen. Niks geen vloeren er uit slopen, of keukens vervangen maar gewoon goed kijken waar de energie verloren gaar en daar als eerste wat aan doen.

#hetkanwel
https://t.co/gycgdHBNl9
7 uren geleden
Soms is natuurbescherming niet zo moeilijk: gewoon wat selectiever maaien in plaats van vier keer per jaar de tondeuse over het grasveld van je bedrijventerrein en hup: 72% toename in het aantal insecten! Luister nu naar @NPORadio1
2 dagen geleden
Opnieuw verdubbeling Y2Y van verkopen batterij elektrische autos in NL https://t.co/z8CkTq1ssB urgenda photo
3 dagen geleden
Vorige week nam staatsecretaris @SvVeldhoven (die natuurlijk op de fiets naar haar werk kwam aangereden) nog even de tijd voor een spontaan gesprek met de Grootouders over plastics. https://t.co/HOckEvSZnC urgenda photo
3 dagen geleden
21 maatregelen van #40puntenplan zijn al goed voor >9Mton extra CO2-reductie. Dit is evenveel als het sluiten van de drie nieuwste kolencentrales. Hiermee reiken vele honderden organisaties de overheid de hand. Zie persbericht https://t.co/8riXkc3pxl https://t.co/6EDlotXw0s

In een rechtsstaat komt de regering een afspraak na. Toch?

VIDEO

Hoger beroep klimaatzaak

Op 9 oktober 2018 verwierp het gerechtshof in Den Haag het hoger beroep dat de staat had aangespannen tegen de uitspraak in de klimaatzaak. Het hof oordeelde dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt en dat de Staat een zorgplicht heeft om zo snel mogelijk de Nederlandse emissies te verlagen. Een reductie van minder dan 25% in 2020 is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Hiermee bevestigde het hof het oordeel van de rechtbank van 24 juni 2015 waarin de Staat werd bevolen de uitstoot van broeikasgassen vóór 2020 met 25% te reduceren ten opzichte van 1990. Aangezien nu slechts 13% reductie is gerealiseerd, moet de Staat vaart maken met de beperking van CO2-uitstoot.

Klik hier voor meer informatie over de Klimaatzaak

Actuele projecten

Onze initiatieven