Over Urgenda

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren , sneller duurzaam wil maken. Dat doen we aan de hand van onze visie 2030 met een concreet actieplan en projecten.

Nieuws

  Urgenda

3 uren geleden
Ook vrijdag a.s. steunen wij jongere generaties in hun strijd voor een adequaat #klimaatakkoord https://t.co/nIsIbMKnKI
4 uren geleden
Groundbreaking climate action plan by new Danish government. The country has reduced its emissions by ~20% so far (compared to 1990), and now plans to dash to -70% in little more than a decade! https://t.co/3VHAEv8Hmq
16 uren geleden
Onderstaand interview in 18 verschillende dagbladen, waaronder de verschillende regiotitels van het @ADnl en regionale kranten als @tubantia en @BNDeStem. Als ondernemers nou nog niet willen... 🙂 En doe ook mee met het winnen van m'n boek (zie einde interview)! https://t.co/bYz57VOmhL urgenda photo
16 uren geleden
Urgenda⁩: tientallen maatregelen om uitstoot te beperken. Resultaat: binnen een jaar 25 procent CO2 reductie. ‘Het is niet zo ingewikkeld’, laat ⁦ @marjanminnesma⁩ zien. https://t.co/0e6aQhumfi
19 uren geleden
Urgenda presenteert zojuist met 700 (!) andere organisaties #40puntenplan om de uitstoot veel sneller naar beneden te krijgen. Fascinerend hoeveel goeie opties er zijn. Rutte III, zelfverklaard ‘groenste kabinet ooit’, doe er wat mee! #zogaanwedituitleggen https://t.co/6mxmpn6C2g

In een rechtsstaat komt de regering een afspraak na. Toch?

VIDEO

Hoger beroep klimaatzaak

Op 9 oktober 2018 verwierp het gerechtshof in Den Haag het hoger beroep dat de staat had aangespannen tegen de uitspraak in de klimaatzaak. Het hof oordeelde dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt en dat de Staat een zorgplicht heeft om zo snel mogelijk de Nederlandse emissies te verlagen. Een reductie van minder dan 25% in 2020 is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Hiermee bevestigde het hof het oordeel van de rechtbank van 24 juni 2015 waarin de Staat werd bevolen de uitstoot van broeikasgassen vóór 2020 met 25% te reduceren ten opzichte van 1990. Aangezien nu slechts 13% reductie is gerealiseerd, moet de Staat vaart maken met de beperking van CO2-uitstoot.

Klik hier voor meer informatie over de Klimaatzaak

Actuele projecten

Onze initiatieven