Over Urgenda

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren , sneller duurzaam wil maken. Dat doen we aan de hand van onze visie 2030 met een concreet actieplan en projecten.

Nieuws

  Urgenda

2 uren geleden
Tiny Forests trekken honderden verschillende dier- en plantensoorten aan. Dat blijkt #onderzoek van @WUR naar #biodiversiteit, waarbij 148.255 waarnemingen zijn gedaan. Vrijwilligers hebben in totaal 595 soorten gevonden. #tinyforest #plantmee https://t.co/OhIBYesR4Z https://t.co/O7IlrF0sFK urgenda photo
6 uren geleden
Andere vormen van landbouw die minder #stikstof en #CO2 uitstoten. @Brabant heeft er 100 binnen provinciaal agroforestry-netwerk. Een voorbeeld van het nieuwe boeren: Koeien tussen de walnotenbomen. https://t.co/k7jnJaxFEq
7 uren geleden
Het is echt leuk om te zien dat mijn warmtepomp met nog geen anderhalve kW aan stroomverbruik (standje één van een straalkacheltje) momenteel mijn hele huis warm houdt. https://t.co/PrqNCnoB7l
8 uren geleden
ISDE Subsidie voor warmtepomp en zonneboilers maatregel 14, #40puntenplan is verhoogd met 60 miljoen en verlengd tot 2030. Tegemoetkoming gem. € 1000 tot € 2500 voor bestaande woningen! https://t.co/LlivCdxbsr https://t.co/Fn0h25Smyg
10 uren geleden
Hoe maak je een 2-onder-1-kap woning energieneutraal en hoe comfortabel is dat? Kom za 16 nov 13-16u naar Open Huis van Marcel en Erna in Oudorp (Alkmaar). Meld je wel even aan https://t.co/SUkL0JJ4G5 https://t.co/X66IGr6kG6 urgenda photo

In een rechtsstaat komt de regering een afspraak na. Toch?

VIDEO

Hoger beroep klimaatzaak

Op 9 oktober 2018 verwierp het gerechtshof in Den Haag het hoger beroep dat de staat had aangespannen tegen de uitspraak in de klimaatzaak. Het hof oordeelde dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt en dat de Staat een zorgplicht heeft om zo snel mogelijk de Nederlandse emissies te verlagen. Een reductie van minder dan 25% in 2020 is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Hiermee bevestigde het hof het oordeel van de rechtbank van 24 juni 2015 waarin de Staat werd bevolen de uitstoot van broeikasgassen vóór 2020 met 25% te reduceren ten opzichte van 1990. Aangezien nu slechts 13% reductie is gerealiseerd, moet de Staat vaart maken met de beperking van CO2-uitstoot.

Klik hier voor meer informatie over de Klimaatzaak

Actuele projecten

Onze initiatieven