Over Urgenda

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren sneller duurzaam wil maken. Dat doen we aan de hand van onze visie 2030 met een concreet actieplan en projecten.

Nieuws

  Urgenda

27 minuten geleden
Ons huidige voedselsysteem is onhoudbaar. Het draagt bij aan de broeikasuitstoot, verzuring, vermesting, en ga zo maar door. Daarom ontwierpen twee wetenschappers een radicaal ander model, goed voor mens, natuur en dier. https://t.co/Qdq9O15GHA
2 uren geleden
Uitrol #windenergie met respect voor #natuur is haalbare kaart; burgerinitiatief Windpark Krammer #Zeeland kent uitgebreide detectiesystemen die bij nadering van vogels of vleermuizen #windturbines tijdig stil zetten https://t.co/zppfrRwF4x Door technologie, overleg en goede wil. https://t.co/ZvM59gpiEf urgenda photo
2 uren geleden
Overwinning in Ierse #klimaatzaak mogelijk gevolgen voor heel Europa. "Het is een krachtig signaal voor de internationale politiek", aldus @DennisvBerkel #Urgenda https://t.co/4n70gp4erO
3 uren geleden
Een jaar lang zocht Harm Edens naar bewezen groene innovaties met een waterdicht verdienmodel die alle potentie hebben om de wereld positief te veranderen. Beluister de uitzending met Bob Hutten over de Verspillingsfabriek. https://t.co/6LV034LoqM https://t.co/IFiOMyfBQG urgenda photo
21 uren geleden
. @jorisboswachter over Meer Bomen Nu: “Elke zaailing is een potentiële verhuizer. Dit is geen eenjarige campagne, maar een hele andere manier van denken". https://t.co/diFFvxaxkn https://t.co/nwffylJMZM urgenda photo
1 dag geleden
Albert Schimmelpenninck: ‘Duurzame landbouw vergt moed, wie durft?’ https://t.co/v0vMHPWuFK

Historie is geschreven: De Urgenda-Klimaatzaak

VIDEO

Het vonnis is definitief

Urgenda wint na 7 jaar de Klimaatzaak. Op 20 december 2019 deed de Hoge Raad haar finale uitspraak in de Klimaatzaak van Urgenda tegen de Nederlandse Staat. De overheid moet in 2020 25% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990.

Ook de hoogste rechter oordeelt dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt en dat de Staat een zorgplicht heeft om zo snel mogelijk de Nederlandse emissies te verlagen. Een reductie van minder dan 25% in 2020 is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De rechtbank oordeelde op 24 juni 2015 al dat de Staat de verplichting heeft de uitstoot van broeikasgassen vóór 2020 met 25% te reduceren ten opzichte van 1990. Zie voor meer info: persbericht
Klik hier voor meer informatie over de Klimaatzaak

Actuele projecten

Onze initiatieven