Over Urgenda

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren sneller duurzaam wil maken. Dat doen we aan de hand van onze visie 2030 met een concreet actieplan en projecten.

Nieuws

  Urgenda

3 uren geleden
"Rechters zijn doorgaans heel terughoudend, maar het is hun taak de burger te beschermen tegen de overheid" https://t.co/ilE608o3HF urgenda photo
2 dagen geleden
H.M. Koningin Máxima bij u op werkbezoek?

Verdient uw duurzame #aanpak een landelijk podium en een bezoek van de koningin? Schrijf dan nu in!

Bekroon uw #duurzaam #ondernemerschap met de Koning Willem I Plaquette 2020.

Klik naar erkenning via https://t.co/btRhRsz3aW https://t.co/qB2y5j5cry
urgenda photo
2 dagen geleden
Share of renewable energy in the EU up to 18.0% 🌍

Highest share recorded in 🇸🇪 Sweden (54.6%), lowest in the 🇳🇱 Netherlands (7.4%)

➡️ For more information: https://t.co/7yoFa8mxPQ https://t.co/jX9R1bTAo0
urgenda photo
2 dagen geleden
Ik heb daar een verse blog over geschreven: Snelladen is goedkoper dan ooit:

https://t.co/tudNGhpLN4 https://t.co/xl6xsnFTMW

Het vonnis is definitief

VIDEO

Uitspraak Hoge Raad

Op 20 december bepaalt de Hoge Raad in Den Haag dat de Urgenda-uitspraak blijft staan. Het cassatieberoep van De Staat is verworpen. Het vonnis is definitief. De Staat moet uitstoot terugdringen. Ook de hoogste rechter oordeelt dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt en dat de Staat een zorgplicht heeft om zo snel mogelijk de Nederlandse emissies te verlagen. Een reductie van minder dan 25% in 2020 is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De rechtbank oordeelde op 24 juni 2015 al dat de Staat de verplichting heeft de uitstoot van broeikasgassen vóór 2020 met 25% te reduceren ten opzichte van 1990.

Klik hier voor meer informatie over de Klimaatzaak

Actuele projecten

Onze initiatieven