Over Urgenda

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren , sneller duurzaam wil maken. Dat doen we aan de hand van onze visie 2030 met een concreet actieplan en projecten.

Nieuws

  Urgenda

1 dag geleden
Breaking: Advocate General advises the Supreme Court to uphold the @Urgenda judgement in which the Dutch state found was found to violate human rights by not sufficiently lowering its emissions and was ordered to reduce its emissions by 25% before 2020 compare to 1990. https://t.co/E1zdU9QPr4
2 dagen geleden
Voor iedereen die meer wil weten over de totstandkoming van het advies aan de @HogeRaad. Voor duidelijke uitleg bekijk onderstaande video #klimaatzaak https://t.co/S86AInoUEV
2 dagen geleden
Werk aan de winkel #kabinet: CBS @statistiekcbs berekent dat de emissies in 2018 gedaald zijn met 15% t.o.v. 1990 naar 189 Mton. 25% #CO2reductie in 2020 is 166 Mton. Dus nog 23 Mton te gaan. En dat kan met maatregelen van #40puntenplan. https://t.co/qfAm0uMjaU
2 dagen geleden
#kabinet: Het kan nog! Urgenda blijft de hand reiken en vult komende periode het #40puntenplan aan tot 50 maatregelen. 25% #CO2-reductie in 2020. @MinPres @MinisterieEZK Volg: https://t.co/v3FJ98MjQ8
2 dagen geleden
In het advies aan de Hoge Raad staat dat de beleidsvrijheid van de overheid “overheden niet bevrijdt van hun verplichting “to act in good time, in an appropriate and, above all, consistent manner””. De rechter mag het tijdstip en tempo van reductiemaatregelen toetsen (3.25). Yes!
2 dagen geleden
Geweldig!!! Ook de adviseurs vd Hoge Raad die vandaag hun advies uitbrengen geven Urgenda gelijk en bevelen aan dat de uitspraak van het Hof Den Haag in stand kan blijven: de Staat moet volgend jaar 25% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990.
Het kan ook nog #40puntenplan !

In een rechtsstaat komt de regering een afspraak na. Toch?

VIDEO

Hoger beroep klimaatzaak

Op 9 oktober 2018 verwierp het gerechtshof in Den Haag het hoger beroep dat de staat had aangespannen tegen de uitspraak in de klimaatzaak. Het hof oordeelde dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt en dat de Staat een zorgplicht heeft om zo snel mogelijk de Nederlandse emissies te verlagen. Een reductie van minder dan 25% in 2020 is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Hiermee bevestigde het hof het oordeel van de rechtbank van 24 juni 2015 waarin de Staat werd bevolen de uitstoot van broeikasgassen vóór 2020 met 25% te reduceren ten opzichte van 1990. Aangezien nu slechts 13% reductie is gerealiseerd, moet de Staat vaart maken met de beperking van CO2-uitstoot.

Klik hier voor meer informatie over de Klimaatzaak

Actuele projecten

Onze initiatieven