ANTWOORDEN OP KLIMAATVRAGEN

Voor veel mensen staat klimaatverandering ver van hun bed. Toch zijn de gevolgen ervan al voelbaar en zullen die nog veel ingrijpender worden wanneer we niet snel actie ondernemen.

Op de huidige voet doorgaan levert een onleefbare wereld op en zeer hoge kosten voor de samenleving. Er is nog heel veel dat we kunnen doen om de ergste gevolgen te voorkomen, tegen veel lagere en nu nog betaalbare kosten.

Alle feiten over klimaatverandering zijn veelvuldig beschreven in uitgebreide rapporten. Desondanks is er nog veel behoefte aan duiding. Daarom geven wij hieronder antwoorden op de meest gestelde vragen over dit onderwerp. Vind je interessant wat je hier leest? Deel de teksten dan met je collega’s, familie en vrienden en praat erover op verjaardagen. Want klimaatverandering raakt ons uiteindelijk allemaal.

Wat is klimaatverandering?

Het klimaat is simpel gezegd het gemiddelde weer over een periode van ongeveer 30 jaar. Klimaatverandering betekent dus dat het gemiddeld warmer, kouder, droger of natter zal worden. Het klimaat op Aarde is in haar bestaan al vaker veranderd. Belangrijk verschil met de huidige klimaatverandering is dat deze nu door … lees verder

Waarom weten we zeker dat klimaatverandering plaatsvindt?

Het staat onomstotelijk vast dat het klimaat sinds de industriële revolutie in hoog tempo is veranderd. De sterkste aanwijzing voor het veranderende klimaat is het stijgen van de gemiddelde temperatuur op Aarde. Deze temperatuur wordt sinds ongeveer 1880 bijgehouden. Het Nederlandse KNMI is één van de instituten die temperatuurmetingen uitvoert … lees verder

Waarom weten we zeker dat de mens klimaatverandering veroorzaakt?

97% van de wetenschappers is het erover eens dat de huidige klimaatverandering door de mens veroorzaakt wordt. Waarom? 1) Broeikasgassen houden warmte in de atmosfeer vast. 2) De mens heeft de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer in korte tijd spectaculair verhoogd door het verbranden van fossiele brandstoffen en kappen van oerwouden. 3) Voorspelde … lees verder

Wat zijn momenteel de gevolgen van klimaatverandering?

De gevolgen van de huidige klimaatverandering zijn onder andere alsmaar stijgende temperaturen; de toenames van stormen, zware regenval en hittegolven; het smelten van land- en zee-ijs, het ontdooien van permafrost en ingrijpende veranderingen in leefgebieden van dieren. Al deze veranderingen zijn uitgebreid beschreven in de recente rapporten van het IPCC … lees verder

Welke gevolgen heeft klimaatverandering voor de toekomst?

Hoe de toekomst eruit ziet hangt af van hoeveel broeikasgassen we nog uitstoten. Als we op de huidige weg doorgaan, kan het meer dan 4 graden Celsius warmer worden. Welke gevolgen daarbij horen beschrijven we elders. Als we ons niets aantrekken van klimaatverandering worden over het algemeen de volgende gevolgen … lees verder

Waarom is de grens voor gevaarlijke klimaatverandering gesteld op 2 graden opwarming?

In 1992 hebben de landen van de Verenigde Naties afgesproken dat gevaarlijke klimaatverandering (in de woorden van het VN klimaatverdrag: ‘dangerous anthropogenic interference’) voorkomen moet worden. Zowel de wetenschappers van het IPCC als alle bij het VN-verdrag aangesloten landen hebben bepaald dat de grens voor gevaarlijke klimaatverandering in ieder geval bij … lees verder

Wat gebeurt er als de aarde met 4 graden opwarmt?

Als we op de huidige weg doorgaan met de uitstoot van broeikasgassen, is een temperatuurstijging van 4 graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk in de tweede helft van deze eeuw de realiteit. 4 graden lijkt een klein getal, maar heeft grote gevolgen: langere en extremere hitte, stormen en overstromingen … lees verder

Waarom verzuren de oceanen?

Ongeveer een derde van de CO2 die we uitstoten wordt door de oceanen opgenomen. Als CO2 oplost in water vormt het een zwak zuur, genaamd koolzuur. Daardoor worden de oceanen zuurder: de zuurgraad neemt toe en de ‘pH-waarde’ (een maat om de zuurgraad uit te drukken) daalt. Sinds de industriële … lees verder

Waarom smelt het ijs?

Als gevolg van de opwarmende Aarde smelt wereldwijd ijs, zowel op land, in de zee als in de bergen. NASA heeft een interactieve tool gemaakt om het smelten van zee-ijs in het noordpoolgebied, van gletsjers, en van de ijskappen op Groenland en Antarctica in kaart te brengen. National Geographic … lees verder

Hoe komt het dat de zeespiegel stijgt?

Zeespiegelstijging heeft verschillende oorzaken: het opwarmen van de oceanen waardoor water uitzet , het smelten van gletsjers op land en het smelten van grote ijskappen op Antarctica en Groenland. De eerste twee, het uitzetten van water en het smelten van gletsjers, nemen volgens waarnemingen sinds 1971 het grootste deel voor hun … lees verder

Wat is het IPCC?

Het IPCC, kort voor Intergovernmental Panel on Climate Change, wordt vaak genoemd in discussies over klimaatverandering. Maar wat is het nou eigenlijk? Het IPCC, een wetenschappelijke organisatie, is in 1988 opgericht door het United Nations Environment Programme (UNEP) en de World Meteorological Organization (WMO). Datzelfde jaar ondersteunde de Algemene Vergadering … lees verder

Wat zijn tipping points en hoe snel komen die in beeld?

Een tipping point is een kantelpunt. Bijvoorbeeld het punt waarop de ijskappen te klein zijn geworden en niet langer het oceaanwater afkoelen. Grist.org legt het duidelijk en beeldend uit.