TU EINDHOVEN CITY OF TOMORROW

Een team van Urgenda maakte voor de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) een analyse hoe de TU/e energieneutraal zou kunnen worden. Daarnaast werd er ook gekeken hoe in het onderwijs een duurzame leerlijn in de bachelor geïmplementeerd zou kunnen worden. Het rapport heet ‘Practice what you Teach op de TU Eindhoven (2012)’.

De visie die gemaakt werd voor de TU/e toont hoe de toekomst eruit kan zien. In de City of Tomorrow, studeren jonge mensen die van heinde en verre kwamen om mee te werken in onderzoek- en onderwijsprojecten.

De leidende visie in ‘Practice what you teach’ is het ontwerpen vanuit circulair denken: het sluiten van fysieke kringlopen, hergebruik van kennis en gebruik van hernieuwbare energiebronnen, gebaseerd op diversiteit.

Energy, Smart mobility en Health

In deze visie staan de thema’s Energy, Smart Mobility en Health centraal. Urgenda maakte voor de TU/e een roadmap met verschillende ambitieniveaus, waarmee de TU/e toe zou kunnen werken naar een energieneutrale universiteit. Het College van Bestuur omarmde de ideeën en is begonnen met de uitvoering van het middelste scenario.