Tussen kolen & Parijs

Aan 30 energieregio’s de uitdaging om een Regionale Energie­strategie (RES) te formuleren om aan het Klimaat­akkoord te voldoen. In de gids ‘Tussen kolen & Parijs’ draagt Urgenda tientallen oplossingen mét draagvlak aan, waarmee de RES’en veel meer duurzame energie kunnen opwekken dan de gevraagde 35 TWH. Er kan veel meer dan je denkt!

Vele druppels hollen de steen uit. We denken vaak dat de energietransitie alleen met grote stappen kan, maar de groei van zonne-energie ontstond toch voor een groot deel doordat miljoenen mensen zonnepanelen op hun dak namen. Veel kleine stappen hebben samen ook veel effect. Juist lokaal is daar meer draagvlak voor!

De energietransitie wordt vaak in kleine stukjes apart behandeld, terwijl juist kijken naar het geheel perspectief geeft. In de benodigde veranderingen zit heel veel besparing ingebakken, omdat nieuwe technieken vaak veel minder energie vergen. Als we alles doen wat nodig is, dan halveert de benodigde energie. Die halvering wordt onder meer veroorzaakt door:

  1. De overgang naar elektrisch vervoer, van fietsen en auto’s tot vrachtwagens en tractoren.
  2. Het elektrificeren van de industrie inclusief elektrisch kraken en het gebruik van industriële warmtepompen.
  3. Nieuwe generaties elektromotoren in de industrie en het MKB voor alles wat draait, koelt, pompt, ventileert, etc. Dat levert grote besparingen op die al ruim 10 jaar wettelijk verplicht zijn.
  4. Veel huizen verwarmen en van warm water voorzien met behulp van allerlei soorten zeer efficiënte warmtepompen.
  5. Benutten van aardwarmte en restwarmte voor onder meer de industrie en warmtenetten.

Integrale blik op het systeem creëert meer speelruimte

Tussen kolen & ParijsAls je meer bespaart, hoef je minder op te wekken. Daarom gaat de RES-gids ‘Tussen kolen & Parijs‘ niet alleen over zon en wind, maar ook over ander vervoer, het MKB en de landbouw als bron van oplossingen. De gids gaat niet over de grote industrie, die zal landelijk met een aantal grote ‘Woman on the Moon’-projecten aangepakt moeten worden. Aan de kant van de oplossingen zijn twee zaken cruciaal die beter geregeld moeten worden:

  1. Meer ruimte en middelen zijn nodig voor de netwerkbedrijven én
  2. We hebben meer technische en praktische mensen nodig. Banen in overvloed!

Willen we mensen meekrijgen, dan is het nodig dat de noodzaak voor verandering op andere wijze duidelijk gemaakt wordt en moeten de voordelen veel beter worden benoemd en aangetoond. Voor mensen die zelf niet kunnen investeren, moeten er fondsen komen. Laat de CO2-prijs maar stijgen en gebruik een deel van dit geld om dat terug te sluizen naar mensen.

We kunnen met heel veel verschillende vormen van kleinschaligere zonneprojecten, plus de wind- en zon-projecten die al gerealiseerd zijn, veel meer doen dan nu gevraagd wordt (35 TWh). Als we alle bovenbeschreven trajecten inzetten, dan kunnen we samen met veel meer wind op zee meer dan voldoende duurzame energie opwekken om ook veel scherpere doelen te halen in 2030. En natuurlijk moeten we blijven kijken naar alle nieuwe opties, van powerdammen tot ijzerpoeder, maar we moeten niet gaan wachten op innovaties of wonderen. 1,5 graad opwarming is heel dichtbij. De komende 10 jaar zijn cruciaal. De turbo erop! Want… het kan, als je het wilt!