ZonOpZorg

Met ZonOpZorg realiseerden we zonnepanelen op zoveel mogelijk zorghuizen in Nederland – via crowdfunding, samen met bewoners, omwonenden en families. De zorgorganisatie hoefde niets te doen; wel wekten zij duurzame energie op én betrokken zij omwonenden bij de zorg.

Urgenda startte samen met crowdfunding platform ZonnepanelenDelen het initiatief ZonOpZorg om zoveel mogelijk zorghuizen in Nederland te voorzien van zonnepanelen. ZonOpZorg ontlastte de zorginstelling en maakte het mogelijk dat anderen, zoals bewoners, hun familie, het personeel, de buurt via crowdfunding investeren in de zonnepanelen op het dak. Zij ontvingen daarmee een rendement van 3 tot 5,5% per jaar op hun investering en kregen hun inleg na 15 jaar weer terug.

ZORGINSTELLING OP ZONNE-ENERGIE

De instelling wekt met de zonnepanelen (een deel van) de energiebehoefte op met zon. Daarmee bespaart zij op haar elektriciteitsrekening en houdt zij meer geld over voor de zorg voor de bewoners, zonder zelf te hoeven investeren. ZonOpZorg vroeg SDE+ aan voor deze projecten. Als de subsidie was toegekend (in voor- of najaar), startten we een crowdfundingsactie voor de investering. Zodra er genoeg geld was opgehaald, legden we de zonnepanelen en profiteerde de instelling van goedkope én duurzame elektriciteit.

SUCCESVOLLE PROJECTEN

Dankzij een succesvolle crowdfunding in oktober 2015 werd door 119 investeerders in slechts vijf weken de benodigde € 160.000 bij elkaar gebracht. Daarmee konden 512 zonnepanelen worden gelegd op zorghuis De Benring in Voorst en 480 zonnepanelen op zorghuis ’t Kampje in Loenen aan de Vecht. Deze twee instellingen roepen nu alle zorgorganisaties in Nederland op zich aan te melden voor deelname aan ZonOpZorg.

WAAROM ZOUDEN ZORGINSTELLING MEEDOEN?

 • Om meer geld over te kunnen houden voor de zorg en bij te dragen aan beter betaalbare huisvesting;
 • Om lokaal het voortouw te nemen in de verduurzaming van onze samenleving zonder zelf te hoeven investeren;
 • Om een heel nieuw netwerk te verbinden aan de toekomst van het zorginstelling;
 • Om in het hele traject volledig ‘ontzorgd’ te worden;
 • Om bij te dragen aan de opwekking van meer duurzame energie in Nederland en daar uw buurt, bewoners en personeel financieel van te laten profiteren.

VERLOOP PROJECTEN

 • Zorginstellingen meldden zich aan bij Urgenda;
 • Urgenda maakte snel de business case inzichtelijk: hoeveel zonnepanelen passen er op het gebouw?Welke besparing kan worden gerealiseerd? Wat voor rendement kunnen crowdfunders verwachten?
 • Vervolgens vroeg Urgenda voor het zorghuis een SDE+ (Subsidie Duurzame Energie) aan, die nodig was om tijdens de looptijd van het project de crowdfunders het rendement op hun investering (zonnerente) uit te betalen.
 • Bij toekenning van de SDE+ werd de voorbereiding van de crowdfundingcampagne gestart. Zo werd onder meer de gewenste eigendomssituatie van het zonne-energiesysteem geregeld, werd het projectplan definitief gemaakt en een informatiememorandum geschreven en werd een activeringsplan ontwikkeld.
 • Daarna startte de crowdfundingscampagne, waarbij naar wens de ondersteuning van Urgenda en ZonnepanelenDelen kon worden ingeroepen.
 • Bij een succesvolle crowdfundingscampagne werd zorg gedragen voor de installatie en de exploitatie van het zonne-energiesysteem, de jaarlijkse financiële administratie en de communicatie richting de crowdfunders gedurende de looptijd van het project.
 • Tijdens het gehele proces werd de zorgorganisatie begeleid door Urgenda en ZonnepanelenDelen.

HOE WERKTE HET VOOR DE CROWDFUNDERS?

 • Particulieren investeerden direct in de zonnepanelen door de aankoop van één of meer zonnedelen (ZoNbligaties).
 • Een zonnedeel had een rendement van 3 tot 5,5% per jaar en een looptijd van 15 jaar.
 • Investeren kon vanaf € 25,-.
 • 15 jaar na aankoop krijgen de crowdfunders hun investeringsbedrag terug en is de zonnestroom voor de zorgorganisatie gratis.

ZonOpZorg: profiteren van zonne-energie en bewoners, personeel en omwonenden bij het project betrekken. Lees meer in Duurzaam Bedrijfsleven

Duurzame zonne-energie voor zorghuizen

Een groot dak vol met zonnepanelen, dat is geweldig. Voor zorghuizen is dit echter moeilijk te organiseren: ze betalen een lage prijs voor hun elektriciteit, waardoor zelf investeren in zonnepanelen vaak minder rendabel is. Door net een stapje verder te kijken, vond Urgenda een manier waarop we het samen wél konden realiseren: ZonOpZorg.

Door de zonne-energieprojecten samen met alle mensen in én rondom de zorghuizen te organiseren via ‘crowdfunding’, konden zonnepanelen op zorghuizen wel mogelijk gemaakt worden. Bewoners, familieleden, personeelsleden en omwonenden kregen de kans om één of meerdere panelen te kopen. Jaarlijks kregen zij een vergoeding op basis van de door ‘hun’ paneel opgewekte zonnestroom. Dat leverde hen meer rendement op dan via het spaargeld op de bank. Het zorghuis wekt zo een gedeelte van de elektriciteit duurzaam op, zonder zelf te hoeven investeren.
Zo is na circa 15 jaar dat gedeelte van de energierekening gratis, waardoor de kosten voor de elektriciteit nog verder dalen. Met als resultaat beter betaalbare woningen en meer geld over voor de zorg. In de tussentijd heeft de zorgorganisatie heel veel mensen de kans geboden om te profiteren van zonne-energie en hen duurzaam betrokken bij het wel en wee van het zorghuis.

Urgenda en Zonnepanelendelen hebben meerdere ZonOpZorg-projecten in Nederland opgezet.

WAAROM DEDEN ZORGINSTELLINGEN MEE?

 • Om een duurzame en leefbare wereld achter te laten voor de (klein)kinderen.
 • Om jaarlijks van een mooi rendement op de investering te kunnen genieten.
 • Om op lange termijn bij te dragen aan beter betaalbare woningen en meer geld voor de zorg.
 • Om bij te dragen aan de opwekking van meer duurzame energie in Nederland.

512 zonnepanelen op zorghuis De Benring dankzij de crowd

Dankzij 119 investeerders was het eerste doorbraakproject van ZonOpZorg een feit. Op zorghuis De Benring in het Gelderse Voorst werden begin 2016 de 512 zonnepanelen geplaatst. Urgenda is samen met woningcorporatie Habion, onder andere eigenaar van zorghuis de Benring, het initiatief ZonOpZorg gestart om zoveel mogelijk zorghuizen in Nederland te voorzien van zonnepanelen.

“In vijf weken hebben we, via crowdfundingswebsite Zonnepanelendelen, de benodigde € 160.000,- opgehaald. Het kost zorginstellingen niets, omdat burgers betalen. Instellingen houden hun geld daardoor beschikbaar voor de zorg. Wij hopen dat er een inspirerende werking vanuit gaat en ook de andere 1900 zorghuizen in Nederland van zonnepanelen kunnen worden voorzien,” vertelt projectleider Wigger Verschoor van Urgenda.

Minder elektriciteitskosten en hoger rendement op investering

Zorghuizen met zonnepanelen zijn in Nederland nog vrij schaars, ondanks het potentieel van de vaak grote en platte daken. Tevens gebruiken zorghuizen relatief veel energie, wat elk jaar flinke kosten met zich meebrengt. In een tijd waarin veel zorghuizen het financieel moeilijk hebben is het zaak om die kosten naar beneden te krijgen. Dit kan door zelf duurzaam elektriciteit op te wekken.

De 512 zonnepanelen op de Benring wekken net zo veel op als circa 45% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik, wat gelijk staat aan het verbruik van 33 huishoudens. De duurzaam opgewekte stroom wordt gebruikt door de bewoners van de Benring zelf en de crowdfunders ontvangen een jaarlijks rendement in euro’s met een vast rendement tussen de 3,0 en 4,8%, afhankelijk van hoe goed de zon het heeft gedaan dat jaar. Na 16 jaar krijgt men de inleg gewoon weer terug en vanaf dat moment heeft de Benring een 45% lagere energierekening, wat in het meest gunstige geval kan oplopen tot een besparing van € 170.000 aan energielasten over 25 jaar.

Samen sneller duurzaam

“Geweldig, waar in heel Nederland verzorgingshuizen puzzelen over hun toekomst maakt De Benring in Voorst een flitsende doorstart. Jongelui wonen in het aanleuncomplex, een lokale woonzorgcoöperatie doet de woningtoewijzing, Habion maakt het gebouw geschikt voor scheiden wonen en zorg, ‘s Heerenloo huurt een gang voor mensen met een verstandelijke beperking, Trimenzo regelt de thuiszorg, dagbesteding en een kleinschalige woonvorm voor dementerenden, een sociaal ondernemer zorgt voor het eten en het vertier en Wigger Verschoor van Urgenda legt het hele dak vol met zonnepanelen. Als dat niet duurzaam is!” aldus Henk Jan van Essen, Directeur bestuurder Trimenzo.

Een betere wereld achterlaten

De initiatiefnemers willen laten zien dat niemand te oud is om het duurzame voorbeeld te geven. Door zorghuizen in Nederland via ZonOpZorg zelf een deel van hun energie duurzaam op te laten wekken, dragen de crowdfunders hun steentje bij aan een volhoudbare wereld voor hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. (Groot)ouders kunnen nu letterlijk een zonnepaneel aanschaffen voor hun kind of kleinkind. Bij de tijd dat zij gaan studeren is er zo een mooi duurzaam spaarpotje gegroeid. Zo kan iedereen, ook mensen zonder een eigen geschikt dak voor zonnepanelen, bijdragen aan meer duurzame energie in ons land.

Op naar 100%

Peter Boerefijn, directeur van woningcorporatie Habion, eigenaar van 80 zorghuizen, waaronder De Benring: “Ik was geraakt door de woorden van mevrouw Post in De Benring in Voorst. Zij zei: ‘Jullie moeten ook verder. Jullie willen ook oud worden. Ik vind de vooruitgang fantastisch.’ Dat geeft maar aan dat niet alleen jong iets over heeft voor oud, maar oud ook voor jong. Dit geeft ons zoveel energie. Op naar het volgende dak. We hebben er al twee op het oog, in Zwolle en Loenen aan de Vecht. Op naar 100% ZonOpZorg in Nederland.”

Zie ook www.zonnepanelendelen.nl/project/debenring

Video’s 3x