Missie en werkwijze

Urgenda is de organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren. Dat doen we aan de hand van ons Rapport 2030, met een concreet actieplan en projecten.

Urgenda is de landelijke organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken. Aan de hand van het rapport Nederland op 100% duurzame energie in 2030. Het kan als je het wilt en een concreet actieplan realiseert zij projecten op het gebied van duurzame bouw, mobiliteit, energie en circulaire economie. Hierbij wordt samengewerkt met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren.

dr.h.c. Urgenda

Op donderdag 26 september 2019 ontving Urgenda een eredoctoraat uit handen van de rector van de Université Saint-Louis – Bruxelles als waardering voor Urgenda’s werk in de Klimaatzaak. Deze universiteit heeft een grote juridische faculteit die de Belgische regering ook adviseerde over een Belgische klimaatwet. Zij volgden de ‘Urgenda-zaak’ op de voet. Urgenda is zeer vereerd. Lees ook het persbericht.

Urgenda, een samentrekking van Urgente Agenda, is in 2007 opgericht door Jan Rotmans en Marjan Minnesma vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam en DRIFT, het Dutch Research Institute for Transitions. De eerste ideeën en strategie voor de letterlijke urgente agenda, stonden op de voorpagina van Opinie en Debat van NRC

Als zelfstandige stichting streeft Urgenda naar een circulaire economie die draait op duurzame energie en groene grondstoffen. De organisatie werkt vanuit een groot gevoel voor urgentie omdat grondstoffen schaarser worden en het klimaat veel te snel verandert.

VISIE EN ACTIE!

CoverUrgenda combineert een lange termijn visie met een actieplan per jaar. Het rapport 2030 richt zich helemaal op de energievoorziening: hoe kunnen we binnen twintig jaar overstappen van fossiele brandstoffen op 100% duurzame energiebronnen. De urgentie is extreem hoog. Uit Urgenda’s studie blijkt: Het kan, als je het wilt!

 

KLIMAATZAAK

In 2015 won Urgenda, met 900 mede-eisers, de Klimaatzaak. De rechter draagt de Staat op meer actie te ondernemen tegen klimaatverandering en de CO2- uitstoot voor 2020 met 25% te verminderen.

DOORBRAAKPROJECTEN

Urgenda start zelf doorbraakprojecten, als dat nodig is en nog niet door anderen wordt gedaan. Zo probeert ze markten open te breken en te veranderen, opdat anderen daarna volgen. Een voorbeeld daarvan was in 2010 het project Wij Willen Zon. De eerst collectieve inkoopactie van 50.000 zonnepanelen aan burgers. Hierdoor ging op dat moment de prijs voor een complete set zonnepanelen met een derde omlaag. In 2009 importeerde Urgenda met een partner de eerste elektrische auto’s, TH!NK, die in serie werden geproduceerd. In 2014 realiseerde Urgenda energieneutrale huizen voor maximaal € 35.000,-. Met concrete projecten zoals Circulair Friesland en het Low Car Diet maakt zij de voorbeelden van en oplossingen voor een duurzamer Nederland zichtbaar.

BOUWEN AAN DE BEWEGING

Naast de concrete projecten en het werken met koplopers, helpt Urgenda mee aan het bouwen van een steeds grotere groep mensen die het anders wil. Mensen die zelf aan de slag gaan, in huis, op het werk en vaak gezamenlijk stappen zetten. In dat kader organiseert Urgenda al vanaf 09-09-2009 de landelijke Dag van de Duurzaamheid. Tijdens Regiotouren gaat het team met experts op bezoek bij koplopers en speciale projecten in de regio. Urgenda organiseerde de People’s Climate March in Amsterdam op 21 september 2014, toen wereldwijd meer dan een half miljoen mensen de straat op gingen voor het klimaat. In 2015 liep Urgenda directeur Marjan Minnesma met vele anderen The Climate Miles, bijna 600 kilometer van Utrecht maar de klimaattop in Parijs. Met diverse koplopers en experts maakte zij voor Urgenda.tv dagelijks de Walkshow. Media deden dagelijks verslag van de 28 wandeldagen.

Urgenda werkt samen met Regiospinners door heel Nederland, die koplopers op het gebied van duurzaamheid in hun regio vinden en verbinden. Zij werken samen met Duurzom om ondernemers te helpen samen duurzame ambities te realiseren in hun regio.

Samen met koplopers, friskijkers en dwarsdenkers laat Urgenda zien dat duurzaamheid niet alleen noodzakelijk is maar ook innovatief, inspirerend en winstgevend.

Video

OVER URGENDA