MOBILITEIT

Van de totale hoeveelheid energie nodig voor transport binnen Nederland is ruim 70% voor rekening van personenauto’s. Iedere verbetering op dit gebied, draagt dus bij aan de doelstelling voor 100% duurzame energie in 2030.

Het goederen- en personenvervoer zijn in Nederland samen verantwoordelijk voor 24% van de totale uitstoot van CO2, exclusief internationale scheepvaart en luchtvaart. Daarnaast veroorzaakt de sector veel uitstoot van fijnstof, NOx, is er overlast door geluid en stank en veel ruimtebeslag in de vorm van wegen en parkeerplaatsen.

De eerste vraag bij vervoer is: is het nodig om te reizen en kan het niet efficiënter? Vrachtvervoer zo min mogelijk leeg laten reizen, thuiswerken: er zijn vele oplossingen. 60% van alle werkenden in Nederland woont binnen 15 km van het werk. Vaker (elektrisch) fietsen kan een oplossing zijn. Daarnaast kan ons openbaar vervoerssysteem veel slimmer worden ingericht.

Uiteindelijk zou er heel goed een hybride systeem kunnen ontstaan: een kruising van openbaar en individueel vervoer. Zelfrijdende elektrische voertuigen als OV-taxi van de toekomst?

De voertuigen die rijden, zullen vooral elektrisch zijn. Dat geldt dus niet alleen voor personenwagens, maar ook voor bussen, vrachtwagens, tractoren etc. De elektriciteit wordt 100% duurzaam. Voor vliegen is er op korte termijn geen duurzame variant: onder de 1000 km is de trein de beste optie.

Lopende projecten

Elfwegentocht

Van 1 tot en met 14 juli 2018 rijdt Friesland fossielvrij! De Elfwegentocht is een feest waar alle scholen, bedrijven, inwoners en bezoekers aan mee kunnen doen. Om te laten zie dat het kan: een provincie twee weken zonder een druppel benzine of diesel!

Low Car Diet

Via Low Car Diet gaan collega’s één maand lang zo duurzaam mogelijk reizen. Wie door anders te reizen het meeste CO2-voordeel behaalt, wint de strijd. Deelname aan de campagne creëert inzicht in het mobiliteitsbeleid, bevordert gedragsverandering en geeft concrete handvaten om te verduurzamen.

ACTIELIJST

Hier is een overzicht met onze actiepunten per jaartal