Klimaat en Energie

We kunnen veel sneller omschakelen naar een duurzame energievoorziening dan we denken. Die snelheid is noodzakelijk én levert ons veel voordelen op. Met ambitieuze doelen die we actief najagen, kan veel veranderkracht uit de maatschappij loskomen en bouwen we aan de economie van de toekomst.

Klimaatverandering gaat sneller dan iedereen denkt. We koersen nog steeds af op een temperatuurstijging deze eeuw van 4 tot 6 graden Celcius gemiddeld op aarde ten opzichte van 1850. Dat levert een onleefbare aarde op. Op basis van de wetenschap zijn in december 2015 bijna alle landen van de wereld in Parijs overeengekomen dat we de aarde niet meer dan anderhalve graad (maximaal 2 graden) kunnen laten opwarmen, omdat het daarboven catastrofaal wordt en niet meer in de hand te houden is.

Als we die anderhalve graad-grens serieus nemen, zullen we binnen 15 jaar een radicale omslag moeten maken naar een energievoorziening die draait op 100% duurzame energie. Dat kunnen we, het is betaalbaar en levert innovaties, banen en een nieuwe vitale economie op.

Urgenda probeert enerzijds de urgentie op de kaart te zetten en anderzijds actief oplossingen aan te dragen om de snelheid die nodig is ook daadwerkelijk te maken. Vanuit Urgenda worden dus zowel lezingen gehouden en onderwijs verzorgd, als concrete projecten, die we voor eigen rekening en risico starten én uitvoeren. Een ondernemende organisatie dus, niet om geldelijk gewin, maar om maatschappelijke veranderingen te versnellen voor een volhoudbare toekomst.

Daarnaast bouwt Urgenda mee aan een grote beweging die vraagt om een nieuwe circulaire economie die volledig draait op duurzame energie. Een beweging die zelf al aan de slag is, maar ook van de overheid vraagt om veel meer te doen. Via de Rechtszaak tegen de Staat willen Urgenda en vele burgers zorgen dat de overheid gaat doen wat nodig is en haar eigen verantwoordelijkheid werkelijk neemt.

LOPENDE PROJECTEN

Climate Cases

De winst in de klimaatzaak van Urgenda is nog altijd uniek in de wereld. De zaak heeft overal mensen geïnspireerd om ook in actie te komen tegen hun overheid, die onvoldoende tegen klimaatverandering onderneemt, of tegen vervuilende bedrijven.

Klimaatvragen

Antwoorden op klimaatvragen. Voor veel mensen staat klimaatverandering ver van hun bed. Toch zijn de gevolgen ervan al voelbaar en zullen die nog veel ingrijpender worden wanneer we niet snel actie ondernemen.

Klimaatzaak

De Staat moet de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% hebben verminderd ten opzichte van 1990. De Hoge Raad heeft dit op 20 december 2019 bevestigd. Op 24 juni 2015 was de eerste uitspraak in de Klimaatzaak door de rechter waarna deze in Hoger Beroep op 9 oktober 2018 ook in stand werd gehouden.

VIDEO 1x

Bekijk hier de hele uitzending van De achterkant van het klimaat

ACTIELIJST

Hier is een overzicht met onze actiepunten per jaartal