Texel Gastvrij Elektrisch Vervoer

Onder de noemer ‘Texel Gastvrij Elektrisch Vervoer’, proeftuin voor duurzame mobiliteit zet Texel fors in op de introductie van elektrische voertuigen. Inmiddels zijn 19 publieke laadpalen, verspreid over het hele eiland in gebruik genomen.

Het project Texel Gastvrij Elektrisch Vervoer is afgerond, hieronder leest u over onze activiteiten in dit project. We zijn actief op alle waddeneilanden, daarover leest u hier meer.

Met een omvang van 20 bij 8 kilometer en ruim 900.000 toeristen uit binnen- en buitenland leent Texel zich uitstekend om dienst te doen als proeftuin. Ook het enthousiasme onder de Texelaars is groot: In korte tijd zijn 22 partijen op Texel bereid gevonden zo’n 29 elektrische voertuigen aan te schaffen en bijna 40 oplaadpunten te realiseren. Begin 2013 moeten er ruim 50 voertuigen rijden. Dit project is een belangrijke opstap om op termijn heel Texel elektrisch te laten rijden.

ONDERZOEK OPLAADPAAL

Op allerlei bekende plekken, van Ecomare tot de Waddenhaven en taxibedrijven op Texel, komen inwoners en bezoekers duidelijk herkenbare elektrische voertuigen en oplaadpunten tegen. Ook wordt in het kader van dit project geïdentificeerd onder welke voorwaarden Texelaars en toeristen op termijn enthousiast zouden kunnen worden voor een eiland dat volledig overgaat op elektrisch vervoer. Onder leiding van Urgenda en The New Motion wordt gedurende het project uitgebreid onderzoek gedaan. Tegen welke (juridische, mentaal, financiële, technische, organisatorisch) barrières lopen gebruikers en andere betrokkenen aan? Wat is nodig om het hele eiland te laten overgaan op elektrisch vervoer? En wat is het effect van een bepaald rijgedrag op de kwaliteit en prestaties van de accu’s? “Batterij monitoring” is een continu proces, waar veel van geleerd kan worden.

VERSPREIDING

Daarnaast is het van groot belang om de opgedane kennis en inzichten uit dit project op grote schaal te verspreiden. Daartoe wordt een scala aan activiteiten ontplooid, zoals workshops en seminars, een grote EV-markt, uitwisselen van ervaringen via gebruikersgroepen, informatie via websites over elektrisch vervoer en een duidelijke aanwezigheid van elektrisch vervoer bij grote Texelse evenementen als de Ronde om Texel en de Texel halve marathon.

UITBOUWEN PROEFTUIN

Gedurende de looptijd van deze proeftuin Texel zal door de deelnemers gewerkt worden aan een plan en activiteiten om de proeftuin elektrisch vervoer verder uit te bouwen. Op basis van de geleerde lessen tijdens dit project worden die plannen en activiteiten steeds bijgesteld waar nodig.