1001ha kruidenrijk krijgt vervolg : drones, doorzaaien en nieuwe partners

Vanaf vandaag krijgen melkveehouders weer korting op kruidenrijke grasmengsels. De succesvolle campagne #1001ha van LTO Nederland en Urgenda gaat het vierde jaar in en breidt dit jaar uit met doorzaaimengsels. Momenteel kunnen boeren uit de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Limburg, Friesland en Drenthe plus de gemeenten Hardenberg, Hof van Twente, Ede, Berkelland, Wierden en in de Groene Stelling van Amsterdam korting krijgen. Urgenda werkt dit seizoen samen met Wij.Land voor het doorzaaien in veengebieden en krijgt versterking van LTO Noord, dat zich inzet voor meer betrokken gemeenten en een voorlichtingscampagne heeft voor boeren.

1001ha kruidenrijk

De campagne van Urgenda en LTO Nederland is even simpel als doeltreffend: met donaties van burgers, provincies en gemeenten kunnen we korting geven op duurdere grasmengsels. Boeren die de grasmengsels gebruiken besparen op kunstmest en gewasbeschermers en dat is natuurlijk goed voor klimaat, stikstof en biodiversiteit.
Inmiddels hebben ruim 1.000 boeren meegedaan aan eerdere campagnes en is er 4.000 hectare ingezaaid met dit kruidenmengsel. Iedere hectare kruidenrijk scheelt 500 kilo stikstofkunstmest, 1.000 kilo CO2 en zorgt voor meer biodiversiteit, gezondere koeien en een gezondere bodem. 77% van de boeren wil na de eerste ervaring hiermee verder en zo is kruidenrijk grasland dé nieuwe trend in de melkveehouderij geworden.

Nu ook doorzaaimengsels én pilots voor zaaien met drones.

Bij kruidenrijk grasland kan een boer ervoor kiezen het land te bewerken (zwart maken) en een grasmengsel in te zaaien of hij kiest ervoor om enkel kruiden en klavers door bestaand grasland te zaaien. Verandert het land van functie, bijvoorbeeld van maïs naar gras, dan kiest hij voor inzaaien. Heeft de boer nog een goede grasmat, dan is doorzaaien een duurzame optie omdat de bodem minder hoeft te worden bewerkt. Vanaf vandaag kunnen boeren dus kiezen voor de bekende grasmengsels of voor doorzaaimengsels met kruiden en klavers. Voor beiden geldt : maximaal 3 hectare korting. Bij vijf boeren betaalt Urgenda voor het inzaaien met een drone, om deze fossielvrije manier van inzaaien te promoten.

Bijzondere samenwerking

In 2020 staken Urgenda en LTO Nederland de koppen bij elkaar om boeren te helpen. Dat werd als bijzondere samenwerking ervaren. In eerste instantie werkten ze samen met één zaadleverancier, Pure Graze. Inmiddels zijn dit er al 7 geworden. LTO Noord is nu ook aangehaakt en probeert zoveel mogelijk gemeenten in Noord-Nederland te betrekken bij de campagne. Ze organiseren tevens een voorlichtingscampagne voor boeren. Urgenda en ZLTO startten in 2022 samen met de provincie Zeeland een gelijksoortige campagne voor soortenrijke groenbemestermengsels voor akkerbouwers. Deze campagne is inmiddels landelijk opgeschaald.
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.