Maandelijkse monitor CO2-emissies in Nederland

Elke maand komt hier een update van de emissies van broeikasgassen in Nederland om te monitoren of deze voldoende snel omlaag gaan om te voldoen aan het vonnis in de Klimaatzaak.

Op weg naar 166 megaton emissies van broeikasgassen in 2020

De Rechtbank Den Haag vonniste in de Klimaatzaak van Urgenda en 886 mede-eisers op 24 juni 2015 dat de Nederlandse staat in 2020 25% minder broeikasgassen zou moeten uitstoten dan in 1990. In 1990 was de uitstoot 222 Mton, dus in 2020 moet deze maximaal 166 Mton zijn. Waar staan we en hoeveel extra moet de overheid dit jaar nog reduceren om zich te houden aan de uitspraak, die werd bevestigd door het Hof in 2018 en door de Hoge Raad in december 2019. In een rechtsstaat houdt de overheid zich aan uitspraken van de rechter. De uitspraak van 2015 was bij voorraad uitvoerbaar, wat betekent dat de overheid meteen had moeten beginnen. Dat is helaas niet gebeurd, dus nu is er haast.

Kalavasta maakt in opdracht van Urgenda een maandelijkse monitor van onze uitstoot, totdat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dit overneemt, want eigenlijk zou de overheid dit zelf moeten doen natuurlijk. Het geeft inzicht of de Staat op koers ligt, opdat ze nog bij kunnen sturen. Hieronder volgt de laatste maandelijkse update.