Geachte demissionair minister Adema, Tot onze verbazing lezen wij dat vanaf 2023 diverse bloembollen, waaronder lelies en pioenrozen, gelden als ‘rustgewas’ binnen de regeling 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, een regeling die is bedoeld om de bodem en waterkwaliteit te verbeteren. Op deze lijst staat dit jaar voor het...

Door heel het land experimenteerden 1.480 melkveehouders de afgelopen drie jaar succesvol met kruidenrijk grasland. Van deze groep melkveehouders gaf 97% aan dat de melkproductie gelijk bleef of steeg. Bovendien gebruikten ze nu nauwelijks kunstmest en daarmee bespaarden ze kosten en zorgden ze gezamenlijk voor...

UPDATE: LEES HIER DE REACTIE VAN HET MINISTERIE VWS Geachte Ministers van Financiën, Volksgezondheid en voor Klimaat en Energie, Geachte mevrouw Kaag, mijnheer Kuipers, mijnheer Jetten, Het landbouwakkoord is vandaag afgebroken. Er is echter helemaal geen tijd om te wachten tot mensen weer met elkaar willen praten. U...

Campagne 1001ha landelijk van start voor akkerbouwers Vanaf vandaag kunnen akkerbouwers in het hele land flinke korting krijgen op soortenrijke groenbemestermengsels. Groenbemesters of vanggewassen worden na de oogst ingezaaid om de bodem te beschermen tegen zon, regen en wind. Groenbemestermengsels met vlinderbloemigen zijn duurder in aanschaf,...

Campagne 1001ha herstart 1 maart met bijdragen van 5 provincies en 3 gemeenten Nederland krijgt steeds meer kruidenrijke weilanden dankzij de campagne 1001ha van Urgenda en LTO Nederland. Al bijna 900 melkveehouders konden dankzij de kortingsactie laagdrempelig experimenteren met kruidenrijk grasland en met groot succes want 77% van...

77% van de deelnemers aan de crowdfundingscampagne 1001ha Kruidenrijk grasland is ‘om’: nadat zij eenmalig hebben geëxperimenteerd met kruidenrijk grasland willen zij hier mee verder. Zij merken dat ze met minder input (kunstmest) dezelfde productie behouden, terwijl de bodem gezonder wordt met meer biodiversiteit. De...

Noord-Holland en Urgenda slaan handen ineen voor versterken biodiversiteit Stichting Urgenda ontvangt van provincie Noord-Holland 15.000 euro subsidie voor de crowdfundingsactie 1001 hectare kruidenrijk grasland. Met dit geld krijgen Noord-Hollandse melkveehouders €150/hectare korting wanneer zij zaadmengsels voor kruidenrijk grasland inkopen. Weidevogels hebben veel baat bij dit...