landinzicht

Het rapport ‘landinzicht’ beoogt een startpunt te zijn voor een gesprek over wezenlijke veranderingen in het landbouw- en voedselsysteem. Een systeem dat maximaal bijdraagt aan een goede gezondheid en welzijn van mens, dier en natuur. Die veranderingen zijn nodig, omdat het huidige landbouw- en voedselsysteem leidt tot meer ongezondheid en kwetsbaarheid van mensen en natuur.

Grond voor een vruchtbaar gesprek

Hoe zou een duurzaam Nederlands landbouw- en voedselsysteem eruit kunnen zien? We maakten een kwantitatief toekomstscenario voor 2030-2035 met behulp van het Agri-food-nature Transition Model (ATM). Het rapport is medio mei 2024 gepubliceerd.

Wilt u een exemplaar ontvangen? Stuur dan een mail naar info@urgenda.nl met uw naam- en adresgegevens en wij sturen u er een toe.