Plan omwonenden en NGO's op oneigenlijk gronden afgeschoten

Het kabinet heeft gereageerd op twee rapporten over Tata Steel Nederland, de grootste uitstoter van CO2, van stikstof en van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Het kabinet stelt in zijn brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet de ambitie heeft om “een zo groot mogelijke gezondheidswinst te behalen voor de inwoners van de IJmond”. Een mooie ambitie, maar de conclusie die getrokken wordt om voor optie 3 te kiezen (Tata’s voorstel, maar dan iets versneld), past daar niet bij.