Zaaiseizoen van start met 1000 extra hectare kruidenrijk grasland, goed voor biodiversiteit, bodem en klimaat!

Campagne 1001ha herstart 1 maart met bijdragen van 5 provincies en 3 gemeenten

Nederland krijgt steeds meer kruidenrijke weilanden dankzij de campagne 1001ha van Urgenda en LTO Nederland. Al bijna 900 melkveehouders konden dankzij de kortingsactie laagdrempelig experimenteren met kruidenrijk grasland en met groot succes want 77% van de melkveehouders ziet de voordelen en wil er mee verder. Vandaag start een nieuw zaaiseizoen en dankzij bijdragen van 5 provincies en 3 gemeenten kunnen nog eens zo’n 300 boeren meedoen aan het experiment. En dat is ontzettend goed nieuws voor klimaat, bodem en biodiversiteit. Elke hectare kruidenrijk grasland scheelt 500 kilo stikstofkunstmest en 1000 kg CO₂-uitstoot. Bovendien wordt de bodem beter bestendig tegen droogte, is het aantrekkelijk voor insecten en helpt het boeren op om een andere manier naar hun land te kijken.

Limburg, Drenthe, Overijssel, Hof van Twente, Hardenberg en Berkelland

Provincies Limburg, Drenthe, Overijssel en gemeenten Hof van Twente, Hardenberg en Berkelland deden een flinke duit in het zakje zodat de boeren in hun regio korting kunnen krijgen op de aanschaf van een kruidenrijk mengsel naar keuze. Maar ook melkveehouders in Zuid Holland en Zeeland kunnen bestellen want er is nog budget over van vorig jaar. Drenthe en Hof van Twente doen al voor de tweede keer mee. De meeste boeren kunnen maximaal 3 hectare bestellen, behalve de boeren uit gemeenten Hardenberg en Hof van Twente: zij kunnen putten uit budget van zowel provincie en gemeente en tot 6 hectare bestellen.

Aanvullende campagne LTO

LTO Noord, regionale belangenbehartiger in de negen noordelijke provincies, sluit sinds dit jaar ook aan bij de campagne. In april 2023 lanceert zij een grote informatiecampagne voor haar leden gericht op de praktische toepassing van kruidenrijk grasland.  De campagne krijgt ook bijval van LLTB (Limburg) en sluit een 7e zaadleverancier aan voor nog meer keuze in grasmengsels.

Samen met ZLTO (Brabant en Zeeland) is Urgenda een gelijksoortige campagne gestart voor soortenrijke groenbemestermengsels voor akkerbouwers. Een eerste pilot in Zeeland verliep succesvol; in juni start een tweede seizoen.

Overzicht verkochte en beschikbare hectaren:

Er zijn sinds 2020 al 3.132 hectare kruidenrijk grasland ingezaaid, goed voor een besparing van 1,5 miljoen kg kunstmest en 3 miljoen kg CO₂. In totaal hebben Rijk, provincies, gemeenten, burgers en bedrijven voor 3.978 hectare bijgedragen aan de crowdfunding. Voor het aankomende zaaiseizoen is 846 hectare beschikbaar.

Teller 1 maart ’23: 3.193 HA

TOTALE BIJDRAGEN (IN HA)

NU BESCHIKBARE HA

Drenthe 392 283
Hardenberg 200 200
Hof van Twente 200 100
Overijssel 100 100
Berkelland 100 100
Limburg 125 125
Zuid Holland 100 55
Zeeland 100 41
Ministerie LNV 1.000
Burgers en bedrijven 764
Brabant 550
Gelderland 200
Noord-Holland 100
Friesland 100
Groningen 100
Utrecht 100
Flevoland
Totaal 4.197 1.004

Kruidenrijk grasland: goed voor klimaat en biodiversiteit

Kruidenrijk grasland heeft vele voordelen: door de grotere variëteit aan (bloeiende) kruiden en grassen. Ontstaat er meer bodem leven, en kunnen er meer insecten leven en dat is weer goed voor vogels. Kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen kunnen achterwege worden gelaten, en dat scheelt CO₂-uitstoot. Ook voor koeien is een mengsel van grassen en kruiden gezond. Om meer kruidenrijk grasland te stimuleren, sloegen Urgenda, LTO Nederland de handen in elkaar en startten een crowdfundingsactie voor 1001 hectare kruidenrijk grasland. Gangbare melkveehouders kunnen voor maximaal 3 hectare met 150 euro korting aanschaffen, en krijgen daar uitgebreide begeleiding bij.

Anders denken

Behalve winst voor het klimaat, bodem en biodiversiteit, draait de campagne vooral om het leerproces van de melkveehouders. Kruidenrijk grasland is niet zo makkelijk als het lijkt, het beheer anders dan “gewoon” grasland. De boeren krijgen daarom uitgebreide begeleiding in de vorm van webinars, open dagen, whatsapp, filmpjes en blogs zodat zij kunnen ervaren dat kruidenrijk grasland enkel voordelen brengt en geen financiële nadelen. De campagne slaat aan want het doel van 1001 ha is ruimschoots bereikt en 77% van de boeren wil verder met kruidenrijk waardoor het resultaat van de campagne nog veel groter is dan de reeds ingezaaide 3123 hectare. Sommige boeren gooien na het experiment hun bedrijfsvoering helemaal om. Kijk hier naar ervaringen van boeren.

  • Bestellen kan hier.
  • Bijdragen aan de campagne kan hier.
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.