Vlieland – Duinwijck gasvrij

Op innovatieve wijze gaan 39 woningen op Vlieland van het aardgas af. Via zonnecollectoren wordt warmte opgeslagen in een ondergronds bassin van 2 miljoen liter water. In de winter wordt de warmte weer geoogst en via een warmtenet verspreid om woningen aardgasvrij en zonder gebruik van CO₂ te verwarmen.

Het is voor het eerst dat deze techniek op deze schaal wordt ingezet. Op dit ogenblik is de volledige installatie bovengronds zichtbaar: een uniek moment voordat het volgende maand onder de grond verdwijnt. Dit innovatieve project Duinwijck Gasvrij is een samenwerking van onder meer het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van ministerie BZK, het programma Innovatieve Aanpakken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Urgenda en de gemeente Vlieland.

Innovatieve verwarmingstechniek zónder aardgas

De woningen van Duinwijck Gasvrij worden nu nog verwarmd via een aardgasgestookt warmtenet. Dat warmtenet wordt fossielvrij gemaakt door het aan te sluiten op een systeem dat langdurig warmte kan bewaren door thermische opslag in water. Hierdoor worden zonne­warmte en andere duurzame bronnen optimaal benut en kan de uitstoot van CO₂ naar nul worden teruggebracht. In Duinwijck vangen heat pipes (zonnecollectoren) zonnewarmte op en deze leveren de warmte meteen aan de wijk als er vraag is. Het overschot wordt opgeslagen in een buffer van ongeveer 2 miljoen liter water. Is er in de winter vraag naar warmte, dan kan er warmte vanuit de buffer gebruikt worden.

Meervoudig ruimtegebruik

Omdat de warmte ondergronds wordt opgeslagen, is er sprake van meervoudig ruimtegebruik: boven de warmteopslag kan een parkeerplaats of grasveld worden aangelegd, of een sportveld zoals in Duinwijck. Laat zonnewarmte op zich wachten, dan kan de warmteopslag op verschillende andere manieren worden opgeladen zoals met windmolens of restwarmte. De techniek is zeer interessant voor grote percelen met een grote warmtevraag, bijvoorbeeld een flat met parkeerplaats of een zwembad met parkeerterrein. Zulke gebouwen kunnen dan op eigen kavel in het grootste deel van hun eigen warmtevraag voorzien zonder tussenkomst van netbeheer; bovendien zijn er alleen kosten voor vervanging en onderhoud van het systeem.

CO₂-vrij Vlieland

Gemeente Vlieland wil het hele eiland CO₂-vrij maken. Als eerste stap is project Duinwijck Gasvrij in 2016 gestart. Komende zomer zal deze wijk volledig van het gas af gaan dankzij het nieuwe innovatieve warmteopslagbassin dat op het bestaande warmtenet van Vattenfall wordt aangesloten. De Vlielandse WarmteCoöperatie neemt vervolgens het eigendom en beheer van dit warmtenet over. Het project moet als voorbeeld dienen en demonstreren dat deze technologie langjarig werkt en betaalbaar is.

Draagvlak

Het draagvlak onder de inwoners is groot: na de overname zal de prijs voor warmte niet meer stijgen (onder voorbehoud van de consumentenprijsindex). De huidige radicale prijsstijgingen van aardgas zullen dus aan deze bewoners voorbijgaan.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.