Urgenda wint in Klimaatzaak

Het Hof in Den Haag verwerpt het hoger beroep van de Staat in de Klimaatzaak. Het Hof oordeelt “Dat de Staat zijn (…) zorgplicht schendt door niet per eind 2020 ten minste 25% te willen reduceren. Een dergelijke reductie moet als een minimum moet worden beschouwd.” Het gehele arrest is te lezen op de website van de rechtbank. Het persbericht van Urgenda staat hier.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.