Urgenda op regiotour door Zuidwestelijke Delta

In vier dagen langs 20+ duurzame koplopers in West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland

Van 5 tot en met 8 april 2022 gaat Urgenda op Regiotour door de Zuidwestelijke Delta, in samen­werking met de provincies Zeeland, Brabant en Zuid-Holland en vele gemeenten, bedrijven en organisaties uit deze regio. Deze Regiotour draait om de thema’s water, bodem en bio­diversiteit. Vier dagen lang trekt een stoet wetenschappers, bestuurders, burgers en ondernemers langs oplossingen en evenementen op het gebied van onder andere natuur- en landbouw, bodem­verbetering, opslagsystemen voor CO, eiwittransitie, biodiversiteit en zeespiegelstijging. Deltacommissaris Peter Glas en ‘stikstofprofessor’ Jan Willem Erisman sluiten onderweg aan en delen hun kennis en visie. Studenten pitchen hun ideeën voor een duurzame toekomst en we zien hoe bewoners lokaal de handen ineen slaan om hun eigen energie op te wekken. Ook is er veel aandacht voor ‘groen’ met strokenteelt, landbouw zonder ploegen en zoetwateropslag om extreem weer op te kunnen vangen. Urgenda wil met de Regiotour laten zien dat het niet te laat is om klimaatverandering tegen te gaan, maar dan moeten we nú opschalen en versnellen.

>> Naar het volledige programma

Over de Urgenda Regiotour

Sinds 2009 organiseert Urgenda regiotouren met als doel om duurzaamheid te versnellen door verbindingen te leggen, koplopers te helpen met opschalen of belemmeringen weg te nemen. In de Zuidwestelijke Delta spelen bodem, water en biodiversiteit een belangrijke rol en deze hebben een directe relatie met klimaat­verandering. Urgenda-directeur Marjan Minnesma: “Tijdens deze Regiotour willen we graag laten zien dat er in dit kwetsbare gebied – onder de fossiele rook van de Maasvlakte en de Rotterdamse haven – heel veel duurzame innovaties plaatsvinden.”

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.