Update klimaatzaak

In 2020 moest de regering 25% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving lag de regering in oktober nog niet op koers, maar werd de Staat wel geholpen door de corona-pandemie. De regering moet ook alle volgende jaren minimaal 25% minder uitstoten dan in 1990, dus een eenmalige dip in de uitstoot is niet genoeg. De regering heeft daarom nog een extra pakket maatregelen aangekondigd. Ook wordt er nog onderhandeld met 1 kolencentrale om te sluiten en moeten de overige centrales kun kolencapaciteit terugschroeven naar 35% van hun maximale vermogen. Eerder was gezegd dat dat 25% zou zijn, maar het Ministerie van EZK gaf aan dat dat niet mogelijk was. Aangezien de kolencentrales de afgelopen jaren al op 25% van hun capaciteit draaiden (over een jaar bezien), liet Urgenda een rapport (Notitie noodzaak en mogelijkheden productiebeperking in Nederlandse kolencentrales in de periode 2021 – 2024) maken om te bewijzen dat 25% ook mogelijk was. Dat rapport is gestuurd aan het Ministerie van EZK. Urgenda wacht nog op de reactie van de nieuwe Minister.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.