Uitstapregeling varkenshouders dreigt te falen, Urgenda dringt bij minister aan op aanpassing

Meer dan de helft van de varkenshouders die gebruik zou maken van een regeling om ermee te stoppen, ziet daar inmiddels vanaf. Toch blijft het noodzaak dat de varkenssector flink inkrimpt. Dit is punt 22 uit het 54-puntenplan van Urgenda om aan het klimaatakkoord te voldoen. We hebben minister Schouten van Landbouw per brief dringend verzocht om de bestaande regeling te herzien en uit te breiden. Met de voorgestelde herziening wordt in 2030 ongeveer 1,5 Mton uitstoot bespaard.

Lees de brief aan minister Schouten.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.