Brief aan minister Wiebes: Handhaaf salderingsregeling zonnepanelen tot 2023

Zo’n 25 maatschappelijke organisaties, die een veelvoud aan coöperaties, stichtingen en verenigingen vertegenwoordigen, vragen in een brief minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om de populaire salderingsregeling voor zonne-energie te handhaven tot tenminste 2023. Het huidige kabinet lijkt van plan om de regeling al in 2020 te beëindigen en brengt daarmee volgens onder andere UNETO-VNI, Natuur & Milieu, Aedes, Consumentenbond, Woonbond, VNG, meer dan honderd lokale energiecoöperaties en Bouwend Nederland de groei van zonne-energie én de energietransitie in gevaar.

Bijna een half miljoen gezinnen in Nederland wekken zelf duurzame energie op met behulp van zonnepanelen. Zo brengen zij hun energierekening omlaag en helpen zij samen om de hoeveelheid opgewekte zonne-energie te laten groeien met ruim 90% per jaar. Salderen betekent dat huishoudens de energie die hun zonnepanelen overdag opwekken, mogen wegstrepen tegen de energie die ze ’s avonds pas gebruiken.

ENERGIEREKENING OMLAAG

Dankzij de huidige salderingsregeling is iedere kilowattuur zelfopgewekte energie bijna 20 cent per kilowattuur(kWh) waard. Zo is de investering in ongeveer acht jaar terug te verdienen. Steeds meer burgers zien in dat een investering in zonnepanelen meer oplevert dan spaargeld op de bank.

SALDERINGSBELOFTE

Voormalig minister Kamp van Economische Zaken had toegezegd saldering tot 2023 in de huidige vorm te handhaven en pas daarna af te bouwen. Het nieuwe kabinet lijkt de regeling echter al in 2020 te willen beëindigen. Alleen deze suggestie in het nieuwe regeerakkoord zorgt voor stagnatie in de verkoop van zonnepanelen. Bij installatiebedrijven die zonnepanelen bij particulieren plaatsen, komt de klap hard aan.

Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden, zoals in het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken, hebben we zonne-energiehard nodig. “Als minister Wiebes zich aan de salderingsbelofte houdt, zullen gewone gezinnen de veranderingen die hij hierna wil doorvoeren ook aandurven. De salderingsbelofte aan burgers verbreken zal veel meer kosten dan alleen geld”, zegt Marjan Minnesma directeur van Urgenda.

“Tegenover lagere inkomsten aan energiebelasting staan duizenden nieuwe banen, die de schatkist juist meer inkomsten opleveren uit BTW, loonbelasting en winstbelasting. Opheffen van de salderingsregeling in 2020 schaadt het vertrouwen van consumenten en ondernemers én brengt de doelstellingen van het energieakkoord in gevaar. Zonne-energie moet je stimuleren, niet blokkeren”, stelt voorzitter Doekle Terpstra van UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatieMr. Hecklesche.

De brief aan minister Wiebes is ondertekend door:
Doekle Terpstra – voorzitter UNETO-VNI
Marnix Norder – voorzitter Aedes vereniging van woningcorporaties
Fries Heinis – algemeen directeur Bouwend Nederland
Jan Fokkema – directeur NEPROM
Leendert Meijers – adjunct directeur NVB-bouw
Claudia Bouwens – programmaleider Lente-akkoord Zeer Energiezuinige Nieuwbouw Bart Combée – algemeen directeur Consumentenbond
Berend de Vries – VNG voorzitter Milieu Energie en Mobiliteit
Marc Calon – voorzitter LTO
Ronald Paping – directeur Woonbond
André Dippel – directeur OM | Nieuwe Energie, 36 lokale duurzame energiecoöperaties
Jaap Hoeksema – directeur Noordelijk Lokaal Duurzaam, 77 lokale duurzame energiecoöperaties
Siward Zomer- directeur ODE Decentraal
Felix Olthuis – voorzitter REScoopNL
Marjan Minnesma- directeur Urgenda
Donald Pols – directeur Milieudefensie
Marjolein Demmers – directeur Natuur & Milieu
Joris Thijssen – directeur Greenpeace
Roebyem Anders – Stichting Schooldakrevolutie
Rolf Heynen – directeur Nationaal Solar Trendrapport & Solar Solutions Int.
Christiaan Brester – directeur Lens Energie
Bram Leijten – directeur Zelfstroom
Niels Bartels – directeur Energie in Huis
Dennis Gieselaar – directeur 4BLUE
Frank Heijckmann – dircetuer KiesZon
Social Enterprises – Sungevity, Stichting Wij Willen Zon, ThuisBaas

De brief aan minister Wiebes kunt u hier downloaden

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.