Ook Noord-Holland kiest voor meer kruidenrijk grasland

Noord-Holland en Urgenda slaan handen ineen voor versterken biodiversiteit

Stichting Urgenda ontvangt van provincie Noord-Holland 15.000 euro subsidie voor de crowdfundingsactie 1001 hectare kruidenrijk grasland. Met dit geld krijgen Noord-Hollandse melkveehouders €150/hectare korting wanneer zij zaadmengsels voor kruidenrijk grasland inkopen. Weidevogels hebben veel baat bij dit soort gras. Op 9 september om 10.00 uur zaait gedeputeerde Esther Rommel de eerste meters in bij melkveehouder Wilco Brouwer de Koning. Noord-Holland is de vijfde provincie die meedoet met de campagne na Brabant, Groningen, Utrecht en Gelderland.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “De kans op broedsucces van weidevogels als grutto en tureluur wordt groter wanneer een weiland vol staat met verschillende soorten kruiden en bloemen. Er komen veel insecten op dit gras af. Meer wormen en meer insecten door de vele kruiden en klavers zorgt voor meer voedsel voor weidevogels. Daarnaast kunnen ze zich beter verschuilen voor natuurlijke vijanden.”

Met de actie is inmiddels voor 1470 hectare aan kruidenrijk grasland verkocht, goed voor 1470 ton CO2 besparing door dat kunstmest achterwege gelaten wordt.

Lees meer op www.1001ha.nl

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.