Ondanks Urgenda-vonnis en Energieakkoord: uitstoot CO2 niet gedaald sinds 1990

Uit de CBS-publicatie van vandaag blijkt dat de totale uitstoot aan broeikasgassen in 2017 slechts 13% lager is dan in 1990. Een reductie die overigens al zes jaar geleden werd gerealiseerd, sindsdien is geen vooruitgang meer geboekt. Nederland voldoet daarmee bij lange na niet aan het Urgenda-vonnis dat werd uitgesproken in 2015. De rechter vonniste immers dat Nederland 25% zou moet reduceren in 2020. Met die deadline in zicht zijn we net op de helft.

Het kabinet blijft zeggen ”we staan achter het akkoord van Parijs”, maar de CO2-uitstoot is nog net zo hoog als in 1990. Nul komma nul gedaald. De overige broeikasgassen zijn wel gedaald, waardoor er in totaal nu 13% reductie van broeikasgassen is ten opzichte van 1990. Het is echter de CO2 die het langste blijft hangen in de atmosfeer en het meeste effect heeft op klimaatverandering. En de CO2-uitstoot daalt dus niets. Ieder jaar uitstoot erbij maakt de concentratie CO2 in de lucht hoger, waardoor de kans om onder de 1,5 graad temperatuurstijging te blijven, verdampt.

Zo min mogelijk broeikassen toevoegen

‘Parijs’ is geen percentage reductie in 2030 of 2050, zoals het kabinet ons graag doet geloven. Parijs betekent: onder de 1,5 graad opwarming van de aarde blijven en dus moet de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer zo min mogelijk toenemen. Dat impliceert zo snel mogelijk naar nul uitstoot; in 2030 als we het echt serieus menen. Daar zijn we nog zeer ver van verwijderd.

Kolencentrales open tot 2025 en 2030

De overheid heeft sinds het begin van de rechtszaak, in 2012, beweerd dat de 25% reductie in 2020 nog te halen was, maar we zien geen daling in de uitstoot van CO2. Daarnaast mogen de kolencentrales open blijven tot 2025 en 2030, waarmee dit kabinet de snelste route naar uitstootvermindering zelf blokkeerde. Ook het eerste Energieakkoord blijkt niet tot enige CO2-reductie te hebben geleid.

Noodzaak van Klimaatzaak

“Voor ons laat dit zien dat de klimaatzaak meer nodig is dan ooit. Zonder druk gaat de regering de uitstoot niet tijdig terugbrengen en wordt de gevaarzetting alleen maar groter” aldus Marjan Minnesma, directeur van Urgenda. “Na het Urgenda-vonnis in 2015 volgden vele rapporten, die lieten zien dat het vonnis uitvoerbaar was, maar drie jaar later zien we: géén extra reductie. De Klimaatwet is een mooi symbool maar ook dit initiatief zal vanwege het gebrek aan harde doelen waarop komende regeringen afgerekend kunnen worden, niet tot een versnelling leiden. Het wordt echt tijd dat men doorkrijgt in Den Haag dat het niet gaat om waar we staan in 2050, maar dat we de verhoging van de CO2-concentratie maximaal beperken,” vervolgt Minnesma. “Snelheid is cruciaal. Ieder jaar meer uitstoten, is sneller ontwrichtende klimaatverandering over je afroepen.”

Geen NEV in 2018

Tot op heden kwam er ieder najaar een Nationale Energieverkenning (NEV) uit. In de NEV van 2017 (!) schatte men nog in dat de broeikasgassen in 2020 met 23% zouden dalen, en als Urgenda zou blijven winnen, dan zou 25% ook wel kunnen. Nu blijkt de uitstoot van broeikasgassen in 2017 slechts 13% te zijn gedaald en juist in 2018 komt er geen NEV uit (PBL is te druk naar verluid). Dan horen we dus pas weer eind 2019 dat 23% helaas te optimistisch was? Juist nu zou een NEV2018 en bijbehorende waarschuwing nodig zijn!

Deze eeuw 3 à 4 graden warmer

De aarde is inmiddels al 1 graad opgewarmd en de gevolgen zijn wereldwijd al heel duidelijk te zien. Nederland neemt dit niet serieus. In het huidige tempo wordt het deze eeuw 3 à 4 graden warmer en onleefbaar. “Wanneer worden we wakker?”

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.