Marjan Minnesma eerste Nederlandse winnaar Goldman Environmental Prize

Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, heeft vandaag de prestigieuze internationale Goldman Environmental Prize in ontvangst mogen nemen voor het winnen van de baanbrekende Klimaatzaak. Deze ‘Nobelprijs voor natuurbescherming en het klimaat’ eert de prestaties en het leiderschap van ‘grassroots environmental champions’ van over de hele wereld. Volgens de jury inspireert Minnesma wereldwijd mensen om actie te ondernemen om onze planeet te beschermen.

De Goldman Environmental Prize, een initiatief van de filantropen Rhoda en Richard Goldman, wordt sinds 1989 uitgereikt aan winnaars op zes verschillende continenten. Marjan Minnesma is dit jaar de Europese winnaar en de allereerste Nederlander die de prijs in ontvangst mag nemen. In 33 jaar heeft de prijs een grote impact op de planeet gehad.
“Ik ben dankbaar voor deze prijs en beschouw het ook als een prijs voor het hele team. Het is eervol dat al het werk van Urgenda, als innovatieve organisatie, gewaardeerd wordt door de Goldman Foundation. De Klimaatzaak heeft velen weer hoop gegeven en heeft ertoe geleid dat er wereldwijd vele tientallen soortgelijke klimaatzaken gestart zijn. Nederland heeft in 2020 de 25% reductie van broeikasgassen gehaald en moet nu gaan versnellen om haar eigen doel van 60% CO₂-reductie in 2030 te halen. Daarvoor ligt het kabinet nog niet op koers, dus wij blijven dit benadrukken en oplossingen aandragen om daar te komen”, aldus de directeur van de duurzaamheidsorganisatie.

“Hoewel de vele uitdagingen die voor ons liggen ontmoedigend kunnen aanvoelen en ons soms het geloof doen verliezen, geven de winnende zeven internationale leiders ons een reden voor hoop en herinneren ze ons eraan wat er in het licht van tegenspoed kan worden bereikt,” aldus Jennifer Goldman Wallis, vice-president van de Goldman Environmental Foundation.

“Bij de baanbrekende overwinning maakte Urgenda directeur Marjan Minnesma gebruik van een unieke juridische strategie en publieke inbreng om een succesvolle uitspraak tegen de Nederlandse regering veilig te stellen. Deze werd hierbij verplicht om specifieke preventieve maatregelen tegen klimaatverandering te nemen. In december 2019 oordeelde de Hoge Raad dat de overheid een verplichting had om haar burgers tegen klimaatverandering te beschermen en zij beval de regering eind 2020 om de uitstoot van broeikasgassen met 25% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. De uitspraak van de Hoge Raad is de eerste waarbij burgers erin slaagden hun overheid verantwoordelijk te houden voor haar falen om hen tegen klimaatverandering te beschermen”, aldus de jury.

De andere winnaars van 2022 zijn:

 • AFRIKA – Chima Williams, Nigeria

  In de nasleep van rampzalige olierampen in Nigeria werkte milieuadvocaat Chima Williams samen met twee gemeenschappen om Royal Dutch Shell verantwoordelijk te houden voor de resulterende wijdverspreide milieuschade.

 • AZIË – Niwat Roykaew, Thailand

  In februari 2020 resulteerden Niwat Roykaew en de belangenbehartiging van de Mekong-gemeenschap in de beëindiging van het door China geleide stroomversnellingenproject op de Bovenste Mekong-rivier, dat 248 mijl van de Mekong zou vernietigen om navigatiekanalen te verdiepen voor Chinese vrachtschepen die stroomafwaarts zouden reizen.

 • EILANDEN EN EILANDNATIES – Julien Vincent, Australië

  Julien Vincent leidde een succesvolle grassroots-campagne ter beëindiging van de financiering van steenkool in Australië, een grote kolenexporteur, wat resulteerde in toezeggingen van de vier grootste banken van het land om de financiering voor kolenprojecten tegen 2030 te beëindigen.

 • NOORD-AMERIKA – Nalleli Cobo, de Verenigde Staten

  Nalleli Cobo leidde een gemeenschapscoalitie om in maart 2020, op 19-jarige leeftijd, een giftige olieboringslocatie in haar gemeenschap in Los Angeles permanent te sluiten – een oliesite die ernstige gezondheidsproblemen voor haar en anderen veroorzaakte.

 • ZUID- EN MIDDEN-AMERIKA – Alex Lucitante en Alexandra Narvaez, Ecuador

  Alex Lucitante en Alexandra Narvaez leidden een inheemse beweging om het voorouderlijk grondgebied van hun volk tegen goudwinning te beschermen. Hun leiderschap resulteerde in een historische juridische overwinning in oktober 2018, toen de rechtbanken van Ecuador 52 illegale goudmijnconcessies annuleerden, die zonder de toestemming van hun Cofán-gemeenschap illegaal werden verleend.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.