Lancering Tussen kolen & Parijs

Urgenda presenteerde in juni 2021 “Tussen Kolen en Parijs”, een gids waarin we laten zien dat er regionaal veel meer kan dan je denkt. De gids is bedoeld voor spelers in de regionale energietransitie, waaronder mensen die actief zijn in de zogenoemde RES’en. Met bijvoorbeeld allerlei vormen van kleinschalige zonne-energieprojecten alleen al valt een opbrengst van 57 TWh te realiseren – veel meer dan de 35 TWh die aan de RES’en gevraagd wordt. Samen met windenergie die er al staat of al is toegezegd en bestaande grote zonnevelden, zijn we al een heel eind op weg. Er zijn veel oplossingen van zon langs het voetbalveld, tot zon boven fruit en parkeerplaatsen, waar mensen geen bezwaar tegen hebben. Het boek beschrijft ook vele manieren om huizen energieneutraal te maken, wegen naar duurzame mobiliteit en mogelijke besparingen in het MKB. Er kan veel meer dan je denkt, zonder weerstand. Laat je inspireren!

De gids krijgt een eigen website. Geïnteresseerden kunnen de gids aanvragen of downloaden én op de hoogte blijven via res.urgenda.nl.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.