Kabinet doet al vijf jaar niet genoeg: extra Urgenda-pakket noodzakelijk

Urgenda roept het kabinet op haar belofte waar te maken en extra maatregelen te nemen nu het Urgenda doel gemist dreigt te worden. Recente cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) laten zien dat de 25% reductie van broeikasgassen per 2020 t.o.v. 1990 die voor het eerst door de rechter in 2015 werd opgelegd en eind 2019 door de rechter werd bevestigd waarschijnlijk niet wordt gehaald. Urgenda heeft om die reden per brief de regering gevraagd om extra maatregelen te nemen en te laten zien dat de Staat de uitspraken van drie rechters in de Urgenda Klimaatzaak serieus neemt.

Lees hier het persbericht.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.