Duidelijkheid over kaalkap: Onderzoek sluit aan bij maatregel 7, 54puntenplan Urgenda

In opdracht van Stichting NatuurAlert Nederland is er een onderzoek uitgevoerd naar de ecologische effecten van vlaktekap op de kwaliteit van bosecosystemen. Het onderzoek vond plaats als parallelonderzoek naar aanleiding van de Bossenstrategie van het ministerie van LNV. Vanuit het ministerie is er ook een onderzoek afgerond, waarvan de gegevens nog niet bekend zijn bij Urgenda.

De conclusie die uit het rapport van Stichting NatuurAlert Nederland getrokken is, sluit geheel aan bij Urgenda’s maatregel 7, Duurzaam Bosbeheer van het 54puntenplan.

Aantal conclusies uit rapport: ‘De ecologische effecten van vlaktekap op de kwaliteit van bosecosystemen’:

  • Kaalkap (> 0,5 ha) en vlaktekap (<0,5 ha) is slecht voor bodem, bos en biodiversiteit
  • Er treden grote verliezen op aan koolstof uit de bodem
  • Vlaktekap in het Nederlandse bos draagt bij tot een aanzienlijke vergroting van broeikasgasemissies en bemoeilijkt daarmee het behalen van de in het klimaatbeleid gedefinieerde doelstellingen.
    Lees hier het hele rapport.

Urgenda benadrukt hierbij dat ze niet tegen het kappen van bomen voor hout is, indien gebruikt als duurzaam bouwmateriaal. De werkwijze dient alleen aangepast te worden zodanig, dat onze bossen worden beschermd. Dus haal alleen de bomen waar je de rechtste planken van kan maken er af en toe tussenuit en laat alle kromme en oude en dode bomen staan. Dit heet natuurvolgend bosbeheer en maakt gebruik van uitkap.

En laten we in Nederland tegelijkertijd werken aan meer bos en meer bomen. Zie voor meer informatie de actie 1 miljoenbomen planten met MeerBomen.nu

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.